Sint-Jozefkapel

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Rijkevorsel
Deelgemeente Rijkevorsel
Straat Sint-Jozef
Locatie Sint-Jozef zonder nummer, Rijkevorsel (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Rijkevorsel (adrescontroles: 19-02-2007 - 19-02-2007).
  • Inventarisatie Rijkevorsel (geografische inventarisatie: 01-01-2002 - 31-12-2002).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Sint-Jozefkapel

Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019.

is beschermd als monument Sint-Jozefkapel

Deze bescherming is geldig sinds 02-12-2002.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

In 1912 opgetrokken op het terrein van de toen pas opgerichte steenfabriek; gerestaureerd in 1990. Neogotische kapel met één rechthoekige beuk van twee traveeën onder zadeldak (nok loodrecht op de straat, leien).

Punt- en lijstgevels van bak- en natuursteen met verjongende steunberen op de hoeken, aandaken, omlopende gecementeerde kordons, lekdrempels, dek- en sluitstenen, top- en schouderstukken van natuursteen. Overluifelde spitsboogdeur van glas en ijzerwerk. Geveltop met oculus en vierpasmotief. Spitsboogvensters met ijzeren roeden.

Interieur: bakstenen muren met gecementeerde muurbanden met verschillende opschriften; spits houten tongewelf; cementtegelvloer. Beschilderd houten portiekaltaartje met gepolychromeerd Sint-Jozefbeeld met Kind, afkomstig van de noodkerk in de Stevennekens.

  • SMITS J., Langs kapellen en kapellekens, in Heemkundige Kring Rijkevorsel, 1993, 36-37.

Bron: De Sadeleer S. & Plomteux G. 2002: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Hoogstraten,  Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N4, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Plomteux, Greet

Datum tekst: 2002

Relaties

maakt deel uit van Sint-Jozef

Sint-Jozef (Rijkevorsel)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.