erfgoedobject

Huis Carons Hofke

bouwkundig element
ID
46900
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/46900

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Huis Carons Hofke
    Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019

Beschrijving

Voormalig buitenverblijf van de familie Caron, gelegen in het Looi op een verhevenheid tussen Mark en Melkerijloop/Goorloop.

Historiek

De volksnaam "Burcht" verwijst naar de oude "motteburcht" (ter hoogte van het inmiddels verdwenen Oud Rondeel?); het neerhof hiervan werd in 1155 omgevormd tot pastorie. Aanvankelijk was het alleen door brede grachten omgeven; vanaf eind 17de eeuw werden verschillende visvijvers en verbindingsgrachten aangelegd, met name de zogenaamde "Snoekengracht" (de verbinding tussen Melkerijloop en visvijvers), daarna de grote visvijver zogenaamd "Het Vierkant" en ten slotte het zogenaamd "Nieuw Rondeel".

Om de overstromingen bij de samenloop van beide rivieren tegen te houden, werd in 1679 door pastoor J.B. Van Asten een eerste dijk aangelegd, waarover een voetpad naar het Pannenhuis liep. Om het peil van de waterwerken te kunnen regelen werd in de dijk een kleine sluis gebouwd. Een boomgoot, waarvan nog resten bleven bewaard, vormde de verbinding tussen de gracht en Het Vierkant enerzijds, de Melkerijloop anderzijds. Tijdens de Franse Revolutie werd de pastorie aangeslagen, in 1862 verkocht en in 1882 gesloopt.

Circa 1885 kwam het Hof in handen van de familie Caron die er een buitengoed bouwde. In 1990 werd het villaatje met omliggend domein aan de gemeente verkocht en op 29 mei 1994 officieel als park in gebruik genomen. Van de oude tiendenschuur zouden nog restanten bewaard zijn in de schuur van de huidige hoeve Hofeinde nummer 59.

Beschrijving

Vrijstaand, eclectisch dubbelhuisje van circa 1888, drie op twee traveeën en één bouwlaag onder overkragend zadeldak (mechanische pannen) met grote dakvensters, eertijds met vorstkam en dakruitertje.

Bakstenen lijst- en puntgevels met beschilderde plint, gecementeerde en beschilderde muurbanden, gevelafsluiting met muizentand en faiencefries en omlopende houten windborden. Rechthoekige en rondbogige muuropeningen met ontlastingsboog, sluitsteen en ruitvormige ijzeren roeden. Risalietvormende ingangstravee voorafgegaan door een bordes, vijf arduinen treden en gietijzeren leuningen met siervazen.

De plattegrond vertoont een gevelbrede woonkamer vooraan, een keuken achteraan links, een kleine trapkamer achteraan rechts; uitbouw geflankeerd door berging en toilet. Bewaarde beukendreef.

  • Kadaster Antwerpen, Mutatieregisters Merksplas, schetsen 1888/13.
  • S.N., De Pastorij van Merksplas, in Taxandria,Nieuwe Reeks IX, nummer 4, 1938, 169-190.

Bron     : De Sadeleer S. & Plomteux G. 2002: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Hoogstraten,  Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N4, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Plomteux, Greet
Datum  : 2002


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Huis Carons Hofke [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/46900 (Geraadpleegd op 17-05-2021)