erfgoedobject

Woonstalhuis Berbelshoeve

bouwkundig element
ID: 46926   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/46926

Beschrijving

Aan de hoek met Leest gelegen. Zogenaamd "Berbelshoeve", reeds in 1698 als akkernaam vermeld. Op de oude rooilijn gelegen woonstalhuis van vijf + drie traveeën onder zadeldak (nok parallel aan de straat, Vlaamse pannen), in huidige vorm minstens opklimmend tot de eerste helft van de 19de eeuw; ten oosten boomgaard. Verankerde baksteenbouw met geprofileerde bakstenen daklijst. Woongedeelte met dubbelhuisopstand met rechthoekige, beluikte muuropeningen onder houten latei en strekse boog; origineel houtwerk. Gedichte poort van vroegere potstal; rechth. betonnen stalvensters. Zijpuntgevels met aandak en vlechtingen, ter hoogte van het woonhuis met rechthoekige topvenstertjes, ter hoogte van de stal met gedichte halvemaanvenstertjes en laadluik. Zuidelijke erfzijde met opkamer- en betralied keldervenster links naast de deur; getoogde stalpoort en rechthoekige venstertjes met houten latei.

Zoldering van het woonhuis met samengestelde balklaag; grote Kempense haard met houten schouwbalk tussen woonhuis en stal. Kelder met brede rechthoekige deur en houten zoldering. Bewaarde bakoven aan oostzijde. Grenen gordingenkap. Nog aanwezige waterput op het erf; de schuur werd gesloopt.

  • Kadaster Antwerpen, Mutatieregisters Merksplas, schetsen 1851/63.

Bron     : De Sadeleer S. & Plomteux G. 2002: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Hoogstraten,  Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N4, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Plomteux, Greet


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Woonstalhuis Berbelshoeve [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/46926 (Geraadpleegd op 30-09-2020)