erfgoedobject

Woonstalhuis Berbelshoeve

bouwkundig element
ID
46926
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/46926
Dit erfgoedobject heeft geen erfgoedwaarde meer. De erfgoedwaarden waarom we het object opnamen in de inventaris, zijn niet meer aanwezig, bijvoorbeeld door verbouwing of sloop.

Beschrijving

Aan de hoek met Leest gelegen. Zogenaamd "Berbelshoeve", reeds in 1698 als akkernaam vermeld. Op de oude rooilijn gelegen woonstalhuis van vijf + drie traveeën onder zadeldak (nok parallel aan de straat, Vlaamse pannen), in huidige vorm minstens opklimmend tot de eerste helft van de 19de eeuw; ten oosten boomgaard. Verankerde baksteenbouw met geprofileerde bakstenen daklijst. Woongedeelte met dubbelhuisopstand met rechthoekige, beluikte muuropeningen onder houten latei en strekse boog; origineel houtwerk. Gedichte poort van vroegere potstal; rechth. betonnen stalvensters. Zijpuntgevels met aandak en vlechtingen, ter hoogte van het woonhuis met rechthoekige topvenstertjes, ter hoogte van de stal met gedichte halvemaanvenstertjes en laadluik. Zuidelijke erfzijde met opkamer- en betralied keldervenster links naast de deur; getoogde stalpoort en rechthoekige venstertjes met houten latei.

Zoldering van het woonhuis met samengestelde balklaag; grote Kempense haard met houten schouwbalk tussen woonhuis en stal. Kelder met brede rechthoekige deur en houten zoldering. Bewaarde bakoven aan oostzijde. Grenen gordingenkap. Nog aanwezige waterput op het erf; de schuur werd gesloopt.

  • Kadaster Antwerpen, Mutatieregisters Merksplas, schetsen 1851/63.

Bron: DE SADELEER S. & PLOMTEUX G. 2002: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Hoogstraten, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16n4, Brussel - Turnhout.
Auteurs: Plomteux, Greet
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Woonstalhuis Berbelshoeve [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/46926 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.