Teksten van Samenstel van drie panden met traditionele kern

Samenstel van drie panden met traditionele kern ()

Samenstel van drie rijwoningen op de hoek van Hendrik Conscienceplein en Wijngaardbrug, met een verbouwde trapgevel uit de 17de eeuw, winkelpuien uit de jaren 1900, en een achtergevel met 15de-eeuwse houten uitbouw. De panden leunen aan tegen de noordzijde van de Sint-Carolus Borromeuskerk.

Hendrik Conscienceplein 22 en Wijngaardbrug 2. Neoclassicistische hoekpand van twee bij drie traveeën en drie bouwlagen onder een afgesnuit zadeldak (nok loodrecht op de Wijngaardbrug, pannen), in zijn huidige vorm te dateren in de eerste helft van de 19de eeuw. De twee rechter traveeën incorporeren een vroeger diephuis met trapgevel uit de eerste helft van de 17de eeuw. Van deze laatste zijn bewaard: de kwartholle negblokken van de vroegere kruiskozijnen op de eerste verdieping, de ingemetselde dekstenen van twee treden, en het rondboogvenster met kwarthol geprofileerd beloop, diamantkopimposten en -sleutel. Verder verkleinende registers van rechthoekige bovenvensters met hardstenen lekdrempel en op de eerste verdieping een gietijzeren parapet, en een houten kroonlijst. De parapluhandelaar Jules Grèze-Graffouillière (°Bassignac-le-Haut, 1870) liet in 1908 door de aannemer Emmanuel Peeters de winkelpui aanbrengen. Grèze die zich in 1887 vanuit de Corrèze te Antwerpen gevestigd had, huwde in 1894 te Sarazac met Marie Madeleine Joséphine Mathilde Graffouillière (°Sirieix, 1877), en kreeg een zoon Germain (°Antwerpen, 1895). Houten pui met overhoeks portaal, gecanneleerde pilasters en topstukken, een entablement en art-nouveau-inslag in de roedeverdeling. 

Wijngaardbrug 4. Rijhuis met traditionele kern van twee traveeën en drie bouwlagen onder een afgesnuit zadeldak (nok loodrecht op de straat, pannen). In neoclassicistische stijl aangepaste lijstgevel, verankerd door smeedijzeren muurankers. Verkleinende rechthoekige bovenvensters met hardstenen lekdrempel en gietijzeren parapet, en een houten kroonlijst. Notaris Gheysens liet in 1903 door de aannemer Louis Peeters-Gowie de huidige winkelpui aanbrengen. Houten pui met zijportaal, pilasters en een entablement.

Achtergevel: enig overblijfsel van een houten gevel; houten uitbouw onder een klein lessenaarsdakje (pannen), met houten kozijnen en dito waterlijst te dateren in de 15de eeuw.

  • Stadsarchief Antwerpen, bouwdossiers 1908#1763 en 1903#204; vreemdelingendossier 481#61787 (Grèze-Graffouillière).
  • LAENEN M. 1975: Middeleeuwse huizen met houten gevels te Antwerpen, onuitgegeven proefschrift KULeuven, 82-87.

Auteurs:  Braeken, Jo
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Je kan deze pagina citeren als: Braeken, Jo: Samenstel van drie panden met traditionele kern [online], https://id.erfgoed.net/teksten/204145 (geraadpleegd op )


Samenstel ()

Gedeelte kant Hendrik Conscienceplein 22, van twee traveeën: verbouwing van een trapgeveltje (17de eeuw) waarvan de dekstenen nog gedeeltelijk bewaard bleven en ingemetseld werden; heden onder plat dak (19de-eeuwse verbouwing).

Tweede verdieping met rechthoekige vensters voorzien van ijzeren leuningen: behouden kwartholle dagkanten van de oorspronkelijke kruiskozijnen. Top eertijds gemarkeerd door waterlijsten en geopend met rondboogvenster met sluitsteen en imposten met diamantkop.

Winkelpui loopt door aan Wijngaardbrug 2-4, een eenvoudige bepleisterde en beschilderde lijstgevel met geknikte gevellijn (hoek) en rechthoekige vensters met lekdrempels. Oude kern (confer ordonnantie).

Achtergevel: enig overblijfsel van houten gevel; houten uitbouw onder klein lessenaarsdakje (Vlaamse pannen) houten kozijnen en dito waterlijst (15de eeuw?).

  • LAENEN M. 1975: Middeleeuwse huizen met houten gevels te Antwerpen, onuitgegeven proefschrift KULeuven, 82-87.

Bron: GOOSSENS M. & PLOMTEUX G. met medewerking van LINTERS A., STEYAERT R., ILLEGEMS P. & DE BARSÉE L. 1976: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Antwerpen, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 3na, Brussel - Gent.
Auteurs:  Plomteux, Greet; Goossens, Miek
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Je kan deze pagina citeren als: Plomteux, Greet; Goossens, Miek: Samenstel van drie panden met traditionele kern [online], https://id.erfgoed.net/teksten/4696 (geraadpleegd op )