erfgoedobject

Hoeve Echelpoelschrans

bouwkundig element
ID
46975
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/46975

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Hoeve Echelpoelschrans
    Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019

Beschrijving

Eertijds volledig omgrachte "Echelpoelschrans", met jaartal 1712 in de vernieuwde westelijke zijgevel, doch vermoedelijk met oudere huisstoel. Het jaartal 1712 zou dan wijzen naar de verstening van de oorspronkelijke constructie in leem- en vakwerkbouw. De oudste vermelding daarentegen dateert slechts van 1718.

Hoeve met losstaande bestanddelen gegroepeerd rondom een gebetonneerd erf: woonstalhuis ten noorden, schuur ten zuidoosten en bakhuis ten noordoosten. Eertijds was er ook een grote schaapskooi ten zuidwesten (nok loodrecht op het woonstalhuis), heden verdwenen, evenals de andere bijgebouwen onder meer het varkenshok en het hondenhok die zich bevonden aan straatzijde; de omgrachting werd grotendeels gedempt circa 1968.

Deels aangepast, bakstenen woonstalhuis van negen traveeën en één bouwlaag onder zadeldak (nok loodrecht op de straat, mechanische pannen). Verankerde lijstgevel met vierkante vensters in omlijsting van gewitte zandsteen; korfboogdeurtje in gewitte zandstenen omlijsting met sluitsteen en imposten onder waterlijst. Getoogde stalpoort met zandstenen hoekblokken. Gewijzigde stalvensters. Vernieuwde westgevel met jaartal 1712 van gesinterde baksteen. Opkamer in noordwestelijke hoek. Latere aanbouwsels aan achtergevel. Interieur: bewaarde moer- en kinderbalken met versierde, vermoedelijk 17de-eeuwse sloffen.

Driebeukige langsschuur met deels vernieuwde muren; vier traveeën onder schilddak (nok loodrecht op de straat, golfplaten en Vlaamse pannen), minstens opklimmend tot de 18de eeuw. Uitgespaarde noordwestelijke hoek met oversteek. Houtstructuur met graffiti, onder meer jaartallen uit de 18de en de 19de eeuw.

Paardenstal onder zadeldak (nok loodrecht op de straat, Vlaamse pannen), met bewaarde houten stijlen, verwijzend naar vroegere vakwerkbouw.

  • Administratie Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumenten & Landschappen, Afdeling Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumentenzorg Antwerpen, Monumenten en Landschappen, Dossier A/1285.
  • DRIESEN G., Bouwel. Benadering op het gebied van monumentenzorg, stedebouw en architectuur, Eindverhandeling Architectuur 1978-1979, p. 57-58.
  • DRIJBOOMS F., De Boekhouding van de Echelpoelschranshoeve (1844-1861), in Mededelingenblad Heemkundige Kring Westerlo, XIX, 1992, nummer 2, p. 67-80.

Bron     : Kennes H. & Steyaert R. 2001: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Herentals, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N3, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Kennes, Hilde
Datum  : 2001


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Hoeve Echelpoelschrans [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/46975 (Geraadpleegd op 11-05-2021)