Afspanning De Kroon

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Grobbendonk
Deelgemeente Bouwel
Straat Langenheuvel
Locatie Langenheuvel 21, Grobbendonk (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Grobbendonk (adrescontroles: 07-11-2006 - 07-11-2007).
  • Inventarisatie Grobbendonk (geografische inventarisatie: 01-01-2001 - 31-12-2001).
  • Project beschermingsdatabank 2013-2016 (beschermingen: 01-01-2013 - 30-06-2016).

Juridische gevolgen

is beschermd als monument Afspanning De Kroon

Deze bescherming is geldig sinds 08-02-1979.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Afspanning De Kroon

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is beschermd als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Afspanning De Kroon met omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 08-02-1979.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Voormalige afspanning "De Kroon", opklimmend tot de 17de eeuw en gelegen nabij het oudste dorpscentrum, zie gemeente-inleiding. Eertijds druk bezochte afspanning met herberg, hoeve en brouwerij. Huidig hoevecomplex bestaande uit woonhuis met aangebouwde potstal, schuur ten noorden ervan en paardenstal ten westen. In afwachting van de restauratie werden voorlopige instandhoudingswerken aangevat op 10/12/1994: onder meer het dicht leggen van het dak, het verwijderen van verrotte dakkepers boven woon- en herbergruimte en het stutten van de stal; tegelijkertijd werd alles ingepakt in plastiek en de Kempische schuur met langsgerichte dorsvloer werd aan de binnenzijde volledig geschoord. Nog steeds leegstaand en sterk vervallen op het moment van de inventarisatie (april 1998).

Hoofdgebouw, bestaande uit een woon- (links) en herberggedeelte (rechts); vijf traveeën en één bouwlaag onder zadeldak (nok parallel aan de straat, golfplaten), vermoedelijk van 1628, zie beschadigd jaartal van gesinterde steen. Het jaartal werd mogelijk beschadigd bij verbouwingswerken na een zware brand in 1786. Verankerde bakstenen lijstgevel met gewijzigde ordonnantie, onder meer verplaatste deur en dichtgemetseld venster. Rechthoekige vensters. Traditionele elementen als muurbanden en steigergaten werden niet uitgevoerd in zandsteen maar geïmiteerd door bepleistering. Zijtuitgevel rechts met sporen van muurvlechtingen en rondboogluik in top. Opkamer in de noordwestelijke hoek. Deels bewaarde 16de-eeuwse houtstoel, overblijfsel van een éénbeukige constructie in leem- en vakwerk. Bewaarde 18de-eeuwse haard met mazier.

Breder uitgebouwde potstal links: verankerde baksteenbouw van vier traveeën onder links afgewolfd zadeldak; diverse nieuw ingebrachte muuropeningen.

Kempische langsschuur met bewaard typisch volume: vernieuwde baksteenbouw onder schilddak (nok loodrecht op de straat, imitatieleien); oudste graffito 1886.

  • Administratie Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumenten & Landschappen, Afdeling Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumentenzorg Antwerpen, Monumenten en Landschappen, Beschermings- en restauratiedossier A/0644.
  • DRIJBOOMS F., Het architectonisch belang van afspanning De Kroon te Bouwel, in Sandelyntje, 1987, IV, nummer 2, p. 5-13.
  • DRIJBOOMS F., Monumentennieuws, in Beukenoot, 1995, I, nummer 2, p. 8.

Bron: Kennes H. & Steyaert R. 2001: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Herentals, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N3, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Kennes, Hilde

Datum tekst: 2001

Aanvullende informatie

Op Google Street View is te zien dat restauratiewerken intussen aangevat zijn. Het beschermingsbesluit maakt melding van erfgoedwaardige perceelsrandbegroeiing bestaande uit enkele opgaande eiken aan de oostgrens van de afspanning. De gebouwen worden omgeven door grasland.

Cox, Lise & Mortier, Sophie (25-02-2015 )

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Langenheuvel

Langenheuvel (Grobbendonk)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.