Kapel van de Langenheuvel

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Grobbendonk
Deelgemeente Bouwel
Straat Langenheuvel
Locatie Langenheuvel zonder nummer, Grobbendonk (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Grobbendonk (actualisaties: 03-04-2007 - 03-04-2007).
  • Adrescontrole Grobbendonk (adrescontroles: 07-11-2006 - 07-11-2007).
  • Inventarisatie Grobbendonk (geografische inventarisatie: 01-01-2001 - 31-12-2001).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Kapel van de Langenheuvel

Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019.

is beschermd als monument Kapel van de Langenheuvel

Deze bescherming is geldig sinds 13-04-2004.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Kapel van de Langenheuvel, modo Onze-Lieve-Vrouwekapel, van 1817, zie inscriptie in het kruis in de voorgevel. Gelegen te midden van een omhaagd perk langs de straat. Opgericht ter vervanging van een grotere kapel die in 1626 wordt vermeld als bidplaats voor lijders aan moeraskoorts en werd gesloopt tijdens de Franse Revolutie. Gerestaureerd in 1967 ter gelegenheid van de 150ste verjaardag.

Eenvoudige bakstenen kapel, rechthoekige plattegrond met vlakke sluiting onder zadeldak (nok parallel aan de straat, kunstleien). Puntgevel met korfboogdeur onder witstenen kruis met jaartal 1817.

Interieur met bepleisterd tongewelf en rode tegelvloer; beschilderd houten altaar met Mariamonogram en bekronende, gepolychromeerde guirlandes met putti.

  • DRIESEN G., Bouwel. Benadering op het gebied van monumentenzorg, stedebouw en architectuur, Eindverhandeling Architectuur 1978-1979, p. 14.
  • DRIJBOOMS F., De kapel van de Langenheuvel te Bouwel in de XVII-de eeuw, in Mededelingenblad Heemkring Kanton Westerlo, XVIII, 1991, nummer 2, p. 59-62.

Bron: Kennes H. & Steyaert R. 2001: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Herentals, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N3, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Kennes, Hilde

Datum tekst: 2001

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Langenheuvel

Langenheuvel (Grobbendonk)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.