Infirmerie van het augustijnenklooster

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Herentals
Deelgemeente Herentals
Straat Augustijnenlaan
Locatie Augustijnenlaan 1, Herentals (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Herentals (adrescontroles: 27-11-2006 - 27-11-2006).
  • Inventarisatie Herentals (geografische inventarisatie: 01-01-2001 - 31-12-2001).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Infirmerie van het augustijnenklooster

Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Begijnhof met omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 11-09-1979.

Beschrijving

Voormalige infirmerie van het augustijnenklooster, eertijds tabaksmagazijn, van 1952 tot 1980 brandweerkazerne en sinds 1993 stadsarchief.

Augustijnenvestiging opklimmend tot 1613 op aanvraag van de stadsmagistraat in het kader van haar onderwijspolitiek en het onderricht in de reeds bestaande "Latijnse School", aanvankelijk ondergebracht in het godshuis van de Heilige Drievuldigheid. Eerstesteenlegging van het nieuwe klooster in 1616, als geestelijke instelling opgeheven in 1796 en gebouwen openbaar verkocht in januari 1798. Kerk als symbool van het verzet heropend tijdens de bezetting van Herentals in de Boerenkrijg (23-28 oktober 1798). Gebouwen grotendeels door brand verwoest bij de Slag van Herentals. Voormalige Infirmerie van 1692, gerestaureerd door J. Schellekens in 1952 en verbouwd en aangepast tot archief door L. Geens en P. Pauwels in 1990-1992.

Beschilderde en verankerde baksteenbouw van negen traveeën en twee bouwlagen onder overkragend schilddak (nok parallel aan de straat, leien) boven blinde mezzanino, gepikte plint. Lijstgevels met diverse bouwsporen verwijzend naar vroegere muuropeningen. Lange krulspie-ankers. Rechthoekige deels aangepaste rechthoekige vensters, in voorgevel vrij smal en onder verdiept rondboogveld. Rondboogpoorten uit het derde kwart van de 20ste eeuw. Blinde oculi, afwisselend met stadswapen van Herentals op mezzanino. Linker zijgevel met gedenkplaat voor Pol Heyns (1906-1960), letterkundige en volkskundige. Achteruitspringende en aansluitende recente inkom.

Aangepast interieur met bewaarde balkenstructuur en gebint.

  • GEENS L, Herentalse Kroniek. Het verbouwingsverhaal van het Augustijnenklooster tot stadsarchief, in Historisch Jaarboek van Herentals, VII, 1992, p. 165-168.

Bron: Kennes H. & Steyaert R. 2001: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Herentals, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N3, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Steyaert, Rita

Datum tekst: 2001

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Augustijnenlaan

Augustijnenlaan (Herentals)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.