Eenheidsbebouwing met pastorie en begijnenhuizen

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Herentals
Deelgemeente Herentals
Straat Begijnhof
Locatie Begijnhof 2-6, 3-5, Herentals (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Herentals (adrescontroles: 27-11-2006 - 27-11-2006).
  • Inventarisatie Herentals (geografische inventarisatie: 01-01-2001 - 31-12-2001).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Eenheidsbebouwing met pastorie en begijnenhuizen

Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Begijnhof met omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 11-09-1979.

is deel van de vaststelling als bouwkundig erfgoed Begijnhof van Herentals

Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Eenheidsbebouwing met centrale en iets hogere pastorie (nummer 4) tussen in spiegelbeeld opgetrokken nummers 2-3 en 5-6, van 1876-1877 naar ontwerp van P.J. Taeymans.

Nummers 2-3, 5-6. Identieke enkelhuizen van drie traveeën. Verankerde bakstenen lijstgevels met afsluitende baksteenfries en rechthoekige muuropeningen.

Nummer 4. Dubbelhuis van drie traveeën onder zadeldak (nok parallel aan de straat, kunstleien) op houten kroonlijst en modillons. Bakstenen lijstgevel met hoeklisenen, fries, hoger middenrisaliet en omlopende muurbanden van donkere steen. Schouderboogvormige muuropeningen, op bovenverdieping op gebroken, over de gevel doorlopende hardstenen waterlijst. Driehoekig afgesloten risaliet met radvenster en gebogen tandfries. Zijtuitgevels met aandak, schouderstuk en muurvlechtingen.

  • Gegevens verstrekt door J. Cools.

Bron: Kennes H. & Steyaert R. 2001: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Herentals, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N3, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Steyaert, Rita

Datum tekst: 2001

Relaties

maakt deel uit van Begijnhof van Herentals

Begijnhof 1-29, 2-26, Burchtstraat 16-30 (Herentals)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.