Hotel De Nieuwe Zalm

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Herentals
Deelgemeente Herentals
Straat Grote Markt
Locatie Grote Markt 21, Herentals (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Herentals (adrescontroles: 27-11-2006 - 27-11-2006).
  • Inventarisatie Herentals (geografische inventarisatie: 01-01-2001 - 31-12-2001).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Hotel De Nieuwe Zalm

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de aanduiding als unesco werelderfgoed bufferzone Stadhuis Herentals: buffer

Deze aanduiding is geldig sinds 04-12-1999.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Westzijde Grote Markt

Deze bescherming is geldig sinds 11-09-1979.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Neotraditioneel dubbelhuis van zes traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak (nok parallel aan de straat), naar ontwerp van J.B. Van Bouchout van 1926, grondige verbouwingswerken met behoud van de voorgevel in 1999 naar ontwerp van architect S. Peeters & Partners.

Gecombineerde lijst- en topgevel van baksteen met gebruik van natuursteen voor puilijst, banden, hoekblokken, lekdrempels en gebogen balustrade. Rechthoekige vensters. Markante hogere, deels getrapte, top met rondboogvenster tussen oculi. Recent aanbouwsel ten behoeve van de horecafunctie.

  • Stadsarchief Herentals, Bouwaanvragen, 1.778.511, 1926.

Bron: Kennes H. & Steyaert R. 2001: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Herentals, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N3, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Steyaert, Rita

Datum tekst: 2001

Relaties

maakt deel uit van Grote Markt

Grote Markt (Herentals)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.