erfgoedobject

Afspanning, herberg en brouwerij De Oude Zalm

bouwkundig element
ID
47061
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/47061

Juridische gevolgen

Beschrijving

Voormalige afspanning, herberg en brouwerij. Eerste vermelding als brouwerij "de Salm" in 1515, vanaf 1611 ook vermeld als "de Groote Salm". Vanaf de eerste helft van de 19de eeuw tot begin 20ste eeuw afspanning, herberg en logementshuis; later uitsluitend herberg en tijdelijk restaurant (1958-1967); sinds 1985 winkelpand. Oorspronkelijk hoekhuis met overkragende verdieping en puntgevel in vakwerkbouw als houtskelet met houten en lemen invulling. Begin 17de eeuw versteende achtergevel (zie jaartal 1616) van bak- en zandsteen, verdere verstening in de 17de en de 18de eeuw, cementering in de 19de eeuw.

Hoekhuis met in verschillende fasen versteende en inwendig deels bewaarde, ingebouwde houtstructuur, onder afgewolfd zadeldak (nok loodrecht op de Grote Markt, kunstleien). Gecementeerde en beschilderde punt- en lijstgevels van twee + zeven traveeën en twee en een halve bouwlaag op een arduinen plint. Schijnvoegen, kordons en panelenfries. Rechthoekige vensters in geriemde omlijsting, aan de Grote Markt met oren en sluitsteen. Lager aanbouwsel. Benedenverdieping aangepast aan winkelfunctie.

  • Administratie Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumenten & Landschappen, Afdeling Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumentenzorg Antwerpen, Monumenten en Landschappen, dossier A/388.
  • GORIS J.M., De beiaard en "de Salm" van Herentals. Enkele losse historische beschouwingen, in Geel, de Stad der Simpelen, Jaarboek van de Vrijheid en het Land van Geel, XXVI, 1989, p. 102-118.

Bron     : Kennes H. & Steyaert R. 2001: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Herentals, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N3, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Steyaert, Rita
Datum  : 2001


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Afspanning, herberg en brouwerij De Oude Zalm [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/47061 (Geraadpleegd op 11-05-2021)