Afspanning, herberg en brouwerij De Oude Zalm

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Herentals
Deelgemeente Herentals
Straat Grote Markt
Locatie Grote Markt 27, Herentals (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Herentals (adrescontroles: 27-11-2006 - 27-11-2006).
  • Inventarisatie Herentals (geografische inventarisatie: 01-01-2001 - 31-12-2001).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Afspanning, herberg en brouwerij De oude Zalm

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is beschermd als monument Huis De Oude Zalm

Deze bescherming is geldig sinds 13-04-2004.

is deel van de aanduiding als unesco werelderfgoed bufferzone Stadhuis Herentals: buffer

Deze aanduiding is geldig sinds 04-12-1999.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Westzijde Grote Markt

Deze bescherming is geldig sinds 11-09-1979.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Voormalige afspanning, herberg en brouwerij. Eerste vermelding als brouwerij "de Salm" in 1515, vanaf 1611 ook vermeld als "de Groote Salm". Vanaf de eerste helft van de 19de eeuw tot begin 20ste eeuw afspanning, herberg en logementshuis; later uitsluitend herberg en tijdelijk restaurant (1958-1967); sinds 1985 winkelpand. Oorspronkelijk hoekhuis met overkragende verdieping en puntgevel in vakwerkbouw als houtskelet met houten en lemen invulling. Begin 17de eeuw versteende achtergevel (zie jaartal 1616) van bak- en zandsteen, verdere verstening in de 17de en de 18de eeuw, cementering in de 19de eeuw.

Hoekhuis met in verschillende fasen versteende en inwendig deels bewaarde, ingebouwde houtstructuur, onder afgewolfd zadeldak (nok loodrecht op de Grote Markt, kunstleien). Gecementeerde en beschilderde punt- en lijstgevels van twee + zeven traveeën en twee en een halve bouwlaag op een arduinen plint. Schijnvoegen, kordons en panelenfries. Rechthoekige vensters in geriemde omlijsting, aan de Grote Markt met oren en sluitsteen. Lager aanbouwsel. Benedenverdieping aangepast aan winkelfunctie.

  • Administratie Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumenten & Landschappen, Afdeling Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumentenzorg Antwerpen, Monumenten en Landschappen, dossier A/388.
  • GORIS J.M., De beiaard en "de Salm" van Herentals. Enkele losse historische beschouwingen, in Geel, de Stad der Simpelen, Jaarboek van de Vrijheid en het Land van Geel, XXVI, 1989, p. 102-118.

Bron: Kennes H. & Steyaert R. 2001: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Herentals, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N3, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Steyaert, Rita

Datum tekst: 2001

Relaties

maakt deel uit van Grote Markt

Grote Markt (Herentals)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.