Klooster Sint-Jozefkarmel met kapel

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Herentals
Deelgemeente Herentals
Straat Grote Markt
Locatie Grote Markt 39, Herentals (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Herentals (adrescontroles: 27-11-2006 - 27-11-2006).
  • Inventarisatie Herentals (geografische inventarisatie: 01-01-2001 - 31-12-2001).
  • Thematische inventarisatie 20ste-eeuwse kerken (geografische inventarisatie: 01-07-2008 - 31-12-2009).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Klooster Sint-Jozefkarmel met kapel

Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019.

is deel van de aanduiding als unesco werelderfgoed bufferzone Stadhuis Herentals: buffer

Deze aanduiding is geldig sinds 04-12-1999.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Westzijde Grote Markt

Deze bescherming is geldig sinds 11-09-1979.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Sint-Jozefskarmel met klooster en kapel toegewijd aan Onze-Lieve-Vrouw Middelares; gevelaanpassingen en kapel met bouwaanvraag van 1925.

Sober dubbelhuis van zeven traveeën en twee bouwlagen onder leien zadeldak (nok parallel aan de straat, kunstleien) op houten kroonlijst met modillons. Bepleisterde en beschilderde lijstgevel met rechthoekige muuropeningen, bovenvensters op doorgetrokken arduinen lekdrempels. Rechthoekige deur in arduinen entablementomlijsting.

Aansluitend eclectische kloosterkerk met neoromaanse reminiscenties, zadeldak (nok loodrecht op de straat, kunstleien). Bakstenen puntgevel met verdiept rondboogveld en klimmende rondboogfries. Rondboog- en radvensters. Rechthoekige deur onder rondboogveld met wapenschild. Bepleisterde en beschilderde zaalkerk van drie traveeën met koor van één rechte travee en apsis. Blinde rondboogarcaden en kruisribgewelven. Art-decogetinte biechtstoel.

  • Stadsarchief Herentals, Bouwaanvragen 1.778.511, 1925.

Bron: Kennes H. & Steyaert R. 2001: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Herentals, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N3, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Steyaert, Rita

Datum tekst: 2001

Relaties

maakt deel uit van Grote Markt

Grote Markt (Herentals)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.