Neoclassicistisch herenhuis

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Herentals
Deelgemeente Herentals
Straat Hikstraat
Locatie Hikstraat 26, Herentals (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Herentals (adrescontroles: 27-11-2006 - 27-11-2006).
  • Inventarisatie Herentals (geografische inventarisatie: 01-01-2001 - 31-12-2001).
  • Project beschermingsdatabank 2013-2016 (beschermingen: 01-01-2013 - 30-06-2016).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Neoclassicistisch herenhuis

Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019.

is beschermd als monument Neoclassicistisch herenhuis

Deze bescherming is geldig sinds 13-04-2004.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Alleenstaand, neoclassicistisch dubbelhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder tentdak (kunstleien) op kadaster geregistreerd in 1880, volgens eigenaar naar ontwerp van architect Cox, mogelijk de Lierse stadsbouwmeester F.H. Cox.

Bepleisterde en beschilderde lijstgevel op een arduinen plint, gemarkeerd door hoeklisenen en middenrisaliet onder driehoekig fronton, horizontale accentuering door imitatievoegen, doorlopende lekdrempels, gelede puilijst, panelenfries en houten kroonlijst met tandlijst op klossen en gekoppelde consoles. Rechthoekige vensters, op bovenverdieping in geriemde omlijsting met oren en uitgewerkte sleutel. Rechthoekige deur in geprofileerde arduinen omlijsting. Zijgevels: links bezet met kunstleien en rechts gecementeerd. Voortuin afgesloten door ijzeren hek op gecementeerde sokkel.

  • Kadaster Antwerpen, Mutatieregisters Herentals, schetsen 1880/41.

Bron: Kennes H. & Steyaert R. 2001: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Herentals, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N3, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Steyaert, Rita

Datum tekst: 2001

Relaties

maakt deel uit van Hikstraat

Hikstraat (Herentals)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.