De Tennen Pot

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat Wolstraat
Locatie Wolstraat 7, Antwerpen (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Antwerpen (actualisaties: 05-01-2006 - 05-01-2007).
  • Adrescontrole Antwerpen (adrescontroles: 23-07-2007 - 23-07-2007).
  • Herinventarisatie stad Antwerpen (geografische herinventarisatie: 10-02-2010 - 31-12-2018).
  • Inventarisatie Antwerpen (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1992).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed De Tennen Pot

Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019.

omvat de bescherming als monument De Tennen Pot: ingangsomlijsting
gelegen te Wolstraat 7 (Antwerpen)

Deze bescherming is geldig sinds 02-09-1976.

Beschrijving

Traditioneel diephuis genaamd “den Tennen Pot”, oorspronkelijk met trapgevel uit de tweede helft van de 16de eeuw, en een monumentale barokpoort uit het derde kwart van de 17de eeuw. De trapgevel van zeven treden met hoekfioelen en een topstuk, had een drieledige, door een omlopende waterlijst gemarkeerde geveltop. Het eerste register werd geopend door een drielicht, samengesteld uit een lager middenluik met een bolkozijn als bovenlicht, tussen kruiskozijnen. De heer Van Honsem diende eind 1849 een bouwaanvraag in voor het verwijderen van de monelen en het verlagen van de dorpels van de kruiskozijnen op de bovenverdiepingen, met toevoeging van lekdrempels. Van deze ingreep, die begin 1850 werd uitgevoerd, dateert ook de huidige, ijzeren waaier van de poort en de tracering van het bovenlicht. Ontwerper noch aannemer vallen uit het bouwdossier af te leiden. De heer Vochten liet in 1895 de geveltop slopen en vervangen door een mezzanine naar een ontwerp door de architect Eugène Dieltiëns. Samen met zijn zoon architect Jules Dieltiëns tekende deze in 1921 voor het huidige winkelraam, in opdracht van G. Janssens.

Rijwoning met enkelhuisopstand van vier traveeën, drie bouwlagen en een mezzanine onder een afgesnuit zadeldak (pannen). De bepleisterde en beschilderde lijstgevel is vermoedelijk opgetrokken in bak- en zandsteenbouw, verankerd door smeedijzeren muurankers. De barokpoort in de rechter travee, wordt geflankeerd door het klassiek houten winkelraam met bewerkte pilasters en een entablement uit 1921. Registers van rechthoekige vensters op de bovenverdiepingen, vroegere kruiskozijnen die in 1850 werden verlaagd en voorzien van hardstenen lekdrempels. De mezzanine uit 1895, geopend door liggende vensters met hardstenen lekdrempels, is afgewerkt met een houten kroonlijst met tandlijst en modillons.

Monumentale rondboogpoort gevat in een omlijsting in plastische barok, uitgevoerd in blauwe hardsteen, en te dateren in het derde kwart van de 17de eeuw. Het type is nauw verwant met het barokpoortje van "Het Scilt van Londen" verderop in de straat. De geprofileerde en geblokte rondboog met een eierlijst en een cartouche als sluitsteen, rust op pilasters met een geblokt en geprofileerd basement, een geblokte en ingediepte schacht, waarop een voluut met leeuwenkop en guttae, en een composiet kapiteel met rozet en guirlande. Het spiegelbogige bovenlicht, gevat in een geprofileerde omlijsting met sluitsteen en guttae, wordt geflankeerd door voluutvormige vleugelstukken, en bekroond door een gekorniste, gebogen waterlijst op gestrekte uiteinden. IJzeren waaier en tracering van het bovenlicht uit 1850, beide met een radiaal patroon.

In het interieur werden omstreeks 1975 meerdere 16de-eeuwse elementen geregistreerd, zoals moerbalken met sloffen, en een zandstenen deuromlijsting.

  • Stadsarchief Antwerpen, bouwdossiers 1849#624, 1895#565 en 1921#11823.

Bron: -

Auteurs: Braeken, Jo

Datum tekst: 2019

Alle teksten

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Wolstraat

Wolstraat (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.