erfgoedobject

De Tennen Pot

bouwkundig element
ID
4712
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/4712

Juridische gevolgen

Beschrijving

Traditioneel diephuis genaamd “den Tennen Pot”, oorspronkelijk met trapgevel uit de tweede helft van de 16de eeuw, en een monumentale barokpoort uit het derde kwart van de 17de eeuw. De trapgevel van zeven treden met hoekfioelen en een topstuk, had een drieledige, door een omlopende waterlijst gemarkeerde geveltop. Het eerste register werd geopend door een drielicht, samengesteld uit een lager middenluik met een bolkozijn als bovenlicht, tussen kruiskozijnen. De heer Van Honsem diende eind 1849 een bouwaanvraag in voor het verwijderen van de monelen en het verlagen van de dorpels van de kruiskozijnen op de bovenverdiepingen, met toevoeging van lekdrempels. Van deze ingreep, die begin 1850 werd uitgevoerd, dateert ook de huidige, ijzeren waaier van de poort en de tracering van het bovenlicht. Ontwerper noch aannemer vallen uit het bouwdossier af te leiden. De heer Vochten liet in 1895 de geveltop slopen en vervangen door een mezzanine naar een ontwerp door de architect Eugène Dieltiëns. Samen met zijn zoon architect Jules Dieltiëns tekende deze in 1921 voor het huidige winkelraam, in opdracht van G. Janssens.

Rijwoning met enkelhuisopstand van vier traveeën, drie bouwlagen en een mezzanine onder een afgesnuit zadeldak (pannen). De bepleisterde en beschilderde lijstgevel is vermoedelijk opgetrokken in bak- en zandsteenbouw, verankerd door smeedijzeren muurankers. De barokpoort in de rechter travee, wordt geflankeerd door het klassiek houten winkelraam met bewerkte pilasters en een entablement uit 1921. Registers van rechthoekige vensters op de bovenverdiepingen, vroegere kruiskozijnen die in 1850 werden verlaagd en voorzien van hardstenen lekdrempels. De mezzanine uit 1895, geopend door liggende vensters met hardstenen lekdrempels, is afgewerkt met een houten kroonlijst met tandlijst en modillons.

Monumentale rondboogpoort gevat in een omlijsting in plastische barok, uitgevoerd in blauwe hardsteen, en te dateren in het derde kwart van de 17de eeuw. Het type is nauw verwant met het barokpoortje van "Het Scilt van Londen" verderop in de straat. De geprofileerde en geblokte rondboog met een eierlijst en een cartouche als sluitsteen, rust op pilasters met een geblokt en geprofileerd basement, een geblokte en ingediepte schacht, waarop een voluut met leeuwenkop en guttae, en een composiet kapiteel met rozet en guirlande. Het spiegelbogige bovenlicht, gevat in een geprofileerde omlijsting met sluitsteen en guttae, wordt geflankeerd door voluutvormige vleugelstukken, en bekroond door een gekorniste, gebogen waterlijst op gestrekte uiteinden. IJzeren waaier en tracering van het bovenlicht uit 1850, beide met een radiaal patroon.

In het interieur werden omstreeks 1975 meerdere 16de-eeuwse elementen geregistreerd, zoals moerbalken met sloffen, en een zandstenen deuromlijsting.

  • Stadsarchief Antwerpen, bouwdossiers 1849#624, 1895#565 en 1921#11823.

Auteurs :  Braeken, Jo
Datum  :
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: De Tennen Pot [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/4712 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.