Sashuis 11

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Herentals
Deelgemeente Herentals
Straat Peerdsbosstraat
Locatie Peerdsbosstraat 2, Herentals (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Herentals (adrescontroles: 27-11-2006 - 27-11-2006).
  • Inventarisatie Herentals (geografische inventarisatie: 01-01-2001 - 31-12-2001).

Juridische gevolgen

is beschermd als monument Sashuis 11

Deze bescherming is geldig sinds 13-04-2004.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Sashuis 11

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Voormalig sashuis op de Kempische vaart. Dubbelhuis van drie traveeën en één tot twee bouwlagen (zie hoogteverschil van het terrein) onder zadeldak (nok parallel aan en loodrecht op de straat, Vlaamse pannen), uit het derde kwart van de 19de eeuw. Sobere, onderkelderde baksteenbouw op L-vormige plattegrond. Steekboogvensters en -deur aan voorgevel onder bakstenen waterlijstjes, deur in arduinen omlijsting.

Bron: Kennes H. & Steyaert R. 2001: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Herentals, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N3, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Steyaert, Rita

Datum tekst: 2001

Relaties

maakt deel uit van Herentals

Herentals (Herentals)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.