Eenheidsbebouwing ontworpen door K. Van Looy

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Herentals
Deelgemeente Herentals
Straat St.-Waldetrudisstraat, Spekmolenstraat
Locatie St.-Waldetrudisstraat 37-41, Spekmolenstraat 2-4, Herentals (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Herentals (adrescontroles: 27-11-2006 - 27-11-2006).
  • Inventarisatie Herentals (geografische inventarisatie: 01-01-2001 - 31-12-2001).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Eenheidsbebouwing ontworpen door K. Van Looy

Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019.

omvat de vaststelling als bouwkundig erfgoed Eenheidsbebouwing ontworpen door K. Van Looy
gelegen te Spekmolenstraat 2, Spekmolenstraat 4 (Herentals)

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

omvat de vaststelling als bouwkundig erfgoed Eenheidsbebouwing ontworpen door K. Van Looy
gelegen te St.-Waldetrudisstraat 37, St.-Waldetrudisstraat 39, St.-Waldetrudisstraat 41 (Herentals)

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Typologiestadswoningen, winkels
Dateringinterbellum
Betrokken personen

Beschrijving

Art-decogetinte éénheidsbebouwing van twee bouwlagen met spiegelbeeldschema, naar ontwerp van K. Van Looy van 1935. Baksteenbouw met beschilderde banden en lateien. Markante afgeronde hoektravee en dito gekoppelde erkers. Rechthoekige muuropeningen; hoektravee met winkelvensters en oculi.

St.-Waldetrudisstraat 33 - Spekmolenstraat 1/1: gelijkaardige doch eenvoudigere groepsbebouwing.

Bron: Kennes H. & Steyaert R. 2001: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Herentals, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N3, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Steyaert, Rita

Datum tekst: 2001

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Spekmolenstraat

Spekmolenstraat (Herentals)

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van St.-Waldetrudisstraat

St.-Waldetrudisstraat (Herentals)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.