Herenhuis Molenwaterhof en tuin

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Alternatieve naam Kasteel Diercxsens
Provincie Antwerpen
Gemeente Herentals
Deelgemeente Herentals
Straat Wolstraat
Locatie Wolstraat 18, Herentals (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Herentals (adrescontroles: 27-11-2006 - 27-11-2006).
  • Inventarisatie Herentals (geografische inventarisatie: 01-01-2001 - 31-12-2001).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Herenhuis Molenwaterhof en tuin

Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019.

omvat de bescherming als monument Herenhuis Molenwaterhof
gelegen te Wolstraat 18 (Herentals)

Deze bescherming is geldig sinds 11-09-1979.

omvat de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Herenhuis Molenwaterhof met omgeving
gelegen te Nederrij, Wolstraat 18 (Herentals)

Deze bescherming is geldig sinds 11-09-1979.

omvat de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Herenhuis Molenwaterhof: uitbreiding omgeving
gelegen te Nederrij, Wolstraat 18 (Herentals)

Deze bescherming is geldig sinds 16-09-1994.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Neoclassicistisch herenhuis met ommuurde tuin en bijgebouwen met U-vormige opstelling en gesitueerd tussen de Wolstraat en de Nederrij, opgetrokken in 1841 (zie bouwaanvraag) ter plaatse van een lakenfabriek, laatstgenoemde in 1835 ondergebracht in het omgebouwde klooster der minderbroeders, naamgeving in verband met bouwheer en de tot in 1775 op de Molen-Nete (gedempt in 1969) gelegen watermolen.

Onderkelderd landhuis op vierkante plattegrond vijf + vier traveeën en drie bouwlagen onder schilddak (nok parallel aan de straat, kunstleien) waarop eertijds een balustrade. Bepleisterde en beschilderde lijstgevels met verkleinende ordonnantie, uitwaaierende schijnvoegen voor kelder en begane grond, doorlopende lekdrempels, gelede architraaf onder fries met radmotieven en houten kroonlijst op klossen; rechthoekige muuropeningen onder meer betraliede keldervensters.

Straat- en tuingevel met centrale risalieten, aan de tuinzijde gemarkeerd door het gebruik van hardsteen voor vensteromlijstingen en waterlijsten, driedelig terrasvenster met pilasters onder gelede architraaf en panelenfries. Rondboogvensters in rechtergevel ter hoogte van de traphal. Aan de straat lager aansluitende ingangsportiek in dezelfde stijl.

Gerestaureerd neoclassicistisch interieur met gerecupereerde elementen aangevuld met nieuwe elementen naar oorspronkelijk uitzicht (stucwerk, deuren...). Hal met Dorische zuilen, eetkamer met parket, zwart marmeren schouw, glasraampjes en latere kinder- en moerbalken met op de sloffen het Herentalse stadswapen. Gewelfde kelder waarvan vloer gerecupereerd werd in de keuken.

Ten zuiden tweeledige vleugel heropgebouwd volgens het oorspronkelijk uitzicht en volume. Verankerde baksteenbouw onder verspringende manke zadeldaken (nok loodrecht op de straat, Vlaamse pannen) met aandaken, rechthoekige muuropeningen. Oostelijke straatgevel: witgeschilderde tuitgevel met muurvlechtingen en korfboogdeurtjes.

In de tuin voormalig theehuisje met opengewerkte gevel. IJzeren hek aan Nederrij.

  • Gegevens verstrekt door de eigenaar.

Bron: Kennes H. & Steyaert R. 2001: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Herentals, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N3, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Steyaert, Rita

Datum tekst: 2001

Aanvullende informatie

Rond het gebouw ligt een grote, ommuurde tuin die aan de zijde van de Nederrij twee toegangen heeft. De poort op de hoek van de Nederrij en de Burchtstraat bestaat uit twee bakstenen pijlers op een hardstenen sokkel met schamppalen en een halfronde hardstenen bekroning met daartussen twee gesloten hekvleugels. De volledige muur langs de Nederrij is opgetrokken uit baksteen met een hardstenen dekplaat en wordt meer naar het noorden in de Nederrij nogmaals onderbroken door een poort met hetzelfde hekken en twee bakstenen pijlers met een hardstenen bolbekroning. De toegang tot het herenhuis gebeurt via deze poorten in de tuinmuur die de voordeur in de tuingevel bereikbaar maken. De tuin is gelegen tussen de Wolstraat en de Nederrij. Het gedeelte ten noorden van de Molennete maakt eveneens deel uit van de tuin.

  • Onroerend Erfgoed Antwerpen, Beschermingsdossier DA000485, Herentals: stadsgezichten en monumenten (BRENDERS F., 1979).

Daemen, Caroline (23-06-2016 )

Relaties

maakt deel uit van Herentals

Herentals (Herentals)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.