erfgoedobject

Herenhuis Molenwaterhof en tuin

bouwkundig element
ID
47157
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/47157

Juridische gevolgen

Beschrijving

Neoclassicistisch herenhuis met ommuurde tuin en bijgebouwen met U-vormige opstelling en gesitueerd tussen de Wolstraat en de Nederrij, opgetrokken in 1841 (zie bouwaanvraag) ter plaatse van een lakenfabriek, laatstgenoemde in 1835 ondergebracht in het omgebouwde klooster der minderbroeders, naamgeving in verband met bouwheer en de tot in 1775 op de Molen-Nete (gedempt in 1969) gelegen watermolen.

Onderkelderd landhuis op vierkante plattegrond vijf + vier traveeën en drie bouwlagen onder schilddak (nok parallel aan de straat, kunstleien) waarop eertijds een balustrade. Bepleisterde en beschilderde lijstgevels met verkleinende ordonnantie, uitwaaierende schijnvoegen voor kelder en begane grond, doorlopende lekdrempels, gelede architraaf onder fries met radmotieven en houten kroonlijst op klossen; rechthoekige muuropeningen onder meer betraliede keldervensters.

Straat- en tuingevel met centrale risalieten, aan de tuinzijde gemarkeerd door het gebruik van hardsteen voor vensteromlijstingen en waterlijsten, driedelig terrasvenster met pilasters onder gelede architraaf en panelenfries. Rondboogvensters in rechtergevel ter hoogte van de traphal. Aan de straat lager aansluitende ingangsportiek in dezelfde stijl.

Gerestaureerd neoclassicistisch interieur met gerecupereerde elementen aangevuld met nieuwe elementen naar oorspronkelijk uitzicht (stucwerk, deuren...). Hal met Dorische zuilen, eetkamer met parket, zwart marmeren schouw, glasraampjes en latere kinder- en moerbalken met op de sloffen het Herentalse stadswapen. Gewelfde kelder waarvan vloer gerecupereerd werd in de keuken.

Ten zuiden tweeledige vleugel heropgebouwd volgens het oorspronkelijk uitzicht en volume. Verankerde baksteenbouw onder verspringende manke zadeldaken (nok loodrecht op de straat, Vlaamse pannen) met aandaken, rechthoekige muuropeningen. Oostelijke straatgevel: witgeschilderde tuitgevel met muurvlechtingen en korfboogdeurtjes.

In de tuin voormalig theehuisje met opengewerkte gevel. IJzeren hek aan Nederrij.

  • Gegevens verstrekt door de eigenaar.

Bron     : Kennes H. & Steyaert R. 2001: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Herentals, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N3, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Steyaert, Rita
Datum  : 2001

Aanvullende informatie

Rond het gebouw ligt een grote, ommuurde tuin die aan de zijde van de Nederrij twee toegangen heeft. De poort op de hoek van de Nederrij en de Burchtstraat bestaat uit twee bakstenen pijlers op een hardstenen sokkel met schamppalen en een halfronde hardstenen bekroning met daartussen twee gesloten hekvleugels. De volledige muur langs de Nederrij is opgetrokken uit baksteen met een hardstenen dekplaat en wordt meer naar het noorden in de Nederrij nogmaals onderbroken door een poort met hetzelfde hekken en twee bakstenen pijlers met een hardstenen bolbekroning. De toegang tot het herenhuis gebeurt via deze poorten in de tuinmuur die de voordeur in de tuingevel bereikbaar maken. De tuin is gelegen tussen de Wolstraat en de Nederrij. Het gedeelte ten noorden van de Molennete maakt eveneens deel uit van de tuin.

  • Onroerend Erfgoed Antwerpen, Beschermingsdossier DA000485, Herentals: stadsgezichten en monumenten (BRENDERS F., 1979).
Auteurs : Daemen, Caroline
Datum: 23-06-2016

Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Herenhuis Molenwaterhof en tuin [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/47157 (Geraadpleegd op 13-06-2021)