Godshuis Bontwerkersplaats

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat Wolstraat
Locatie Wolstraat 37/2, 37/4, 37/6, 37/10, 37/12-13, Antwerpen (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Antwerpen (actualisaties: 05-01-2006 - 05-01-2007).
  • Adrescontrole Antwerpen (adrescontroles: 23-07-2007 - 23-07-2007).
  • Inventarisatie Antwerpen (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1992).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Godshuis

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

omvat de bescherming als monument Godshuis Bontwerkersplaats
gelegen te Wolstraat 37/10, Wolstraat 37/12-13, Wolstraat 37/2, Wolstraat 37/4, Wolstraat 37/6 (Antwerpen)

Deze bescherming is geldig sinds 17-07-1981.

omvat de bescherming als monument Godshuis Bontwerkersplaats: ingangsomlijsting
gelegen te Wolstraat 37 (Antwerpen)

Deze bescherming is geldig sinds 02-09-1976.

omvat de bescherming als monument Godshuis Bontwerkersplaats: voorgevel en daken
gelegen te Wolstraat 37/2 (Antwerpen)

Deze bescherming is geldig sinds 02-09-1976.

Beschrijving

Gewezen godshuis van het bontwerkersambacht ten behoeve van zieke en arme leden en hun weduwen, daterend uit de 15de eeuw. Ambacht verkocht haar godshuis in 1777 aan een smid, De kapel, eertijds op de plaats waar nu de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde is (Wolstraat nummer 39), werd gesloopt in de 19de eeuw.

Toegang tot godshuis via een deur gevat in een arduinen kwarthol geprofileerde rondboogomlijsting (eerste kwart van de 18de eeuw) op neuten met imposten en bewerkte zwikken; de sluitsteen gaat over in een gekorniste gestrekte druiplijst waarboven een eenvoudig bovenlicht in een rechthoekige omlijsting.

Onregelmatige langwerpige geplaveide binnenplaats omringd door dertien huizen met gepikt en gekalkt parement. Aan westzijde zeven heterogene huizen met oude kern (17de eeuw?). Aan oostzijde? nummer 9-12, telkens twee bouwlagen en twee traveeën onder zadeldak (pannen). Rechthoekige vensters en deuren (behalve nummer 3, 4, 7 en 8) met bovenlichten; rechte muurankers; schuin geplaatste kelderluiken (nummer 10-11-12).

Arduinen pompzuil met lijstkapiteel, afgerond topstuk en een bekken op het gekasseide plein. Tegenover nummer 4, tegen zijgevel van nummer 8, houten bank op arduinen basementen onder pannen afdak. Op het einde van de Bontwerkersplaats sokkelfiguur, in de volksmond "pa van Semini" genaamd.

Aan westzijde springen nummer 1 en 2 vooruit ten opzichte van de volgende lagere huizen. Nummer 1: aanbouw van één travee en drie bouwlagen onder lessenaarsdak aanleunend tegen de getrapte achtergevel van huis in de Wolstraat. Nummer 2: trapgevel van zeven treden met overhoeks topstuk, twee bouwlagen en drie traveeën in traditionele stijl (eerste helft van de 17de eeuw). Nummer 3-7: enkelhuisjes van twee traveeën en één (nummer 5-7) of twee (nummer 3-4) bouwlagen onder later mansardedak (pannen) nummer 3 en 4 hebben in eerste travee een rondboogdeur met diamantkopimposten en sluitsteen: bredere deur waarboven een dubbel bovenlicht in nummer 3; korfboogdeur in laatste huis (nummer 7).

Trapgeveltje met overhoeks topstuk (nummer 8) met één travee en één bouwlaag aan noordzijde van de koer, rondboogdeur met diamantsluitsteen en -imposten, bovenlicht waarvoor een Onze-Lieve-Vrouwebeeld.

Nummer 13, aan zuidzijde, één bouwlaag onder lessenaarsdak (pannen) aanleunend tegen achtergevels van de Wolstraat. Uitspringend ten westen hiervan staat het achtergebouw van de Vlaamse vereniging voor Familiekunde (Wolstraat nummer 39).

Bron: Goossens M.& Plomteux G. met medewerking van Linters A., Steyaert R., Illegems P. & De Barsée L. 1976: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Antwerpen, Bouwen door de eeuwen heen 3NA, Brussel - Gent.

Auteurs: Goossens, Miek & Plomteux, Greet

Datum tekst: 1976

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Wolstraat

Wolstraat (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.