erfgoedobject

Klooster met schoolgebouw

bouwkundig element
ID
47200
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/47200
Dit erfgoedobject heeft geen erfgoedwaarde meer. De erfgoedwaarden waarom we het object opnamen in de inventaris, zijn niet meer aanwezig, bijvoorbeeld door verbouwing of sloop.

Beschrijving

Voormalige vrije meisjesschool, heden ingericht als Cultureel Centrum. Vanaf 1875 waren er te Herenthout zusters annonciaden die zich bezig hielden met het onderwijs voor meisjes. Bij de schoolstrijd in 1879 moesten zij de gemeentelijke klaslokalen op de Bouwelsesteenweg verlaten en vestigden zij zich in de Kloosterstraat, waar Mevrouw van Reynegom de Buzet een nieuw klooster en klaslokalen liet optrekken in de periode 1878-1891 (het heden gerenoveerde pand links ernaast droeg eertijds de jaarankers 1879, volgens oude prentkaart).

De bewaarde klassen aan de Kloosterstraat, heden in gebruik als Cultureel Centrum werden opgetrokken in 1930 onder leiding van architect Dieltiëns en uitgebreid met twee klassen in 1937. Bakstenen complex bestaande uit een voormalige schoolvleugel met bijhorend klooster links; drie + eenentwintig traveeën en respectievelijk twee en één bouwlaag onder zadeldaken (nok parallel aan de straat, kunstleien), uit het tweede kwart van de 20ste eeuw. Klooster met eenvoudige lijstgevel, geritmeerd door versneden steunberen waartussen rechthoekige muuropeningen op de begane grond en rondbogige met maaswerk op de bovenverdieping, verwijzend naar de voormalige functie als kapel. Het uitzicht van de klassenvleugel wordt bepaald door sobere rechthoekige muuropeningen in verdiepte gevelvlakken. Volledig aangepast interieur met onder meer verlaagde plafonds.

  • Zuster COLETA, Historiek rond de meisjesschool, Sandelyn, Ie Jaarboek, 1971, p. 24-27.

Bron     : Kennes H. & Steyaert R. 2001: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Herentals, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N3, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Kennes, Hilde
Datum  : 2001


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Klooster met schoolgebouw [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/47200 (Geraadpleegd op 13-05-2021)