Herberg 't Schipke

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Herenthout
Deelgemeente Herenthout
Straat Niemandshoek
Locatie Niemandshoek 12, Herenthout (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Herenthout (adrescontroles: 07-11-2006 - 07-11-2006).
  • Inventarisatie Herenthout (geografische inventarisatie: 01-01-2001 - 31-12-2001).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Herberg 't Schipke

Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019.

is deel van de bescherming als cultuurhistorisch landschap Vallei van de Wimp en de Grote Nete

Deze bescherming is geldig sinds 29-08-2002.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Herberg "'t Schipke", eertijds ook veerhuis, opklimmend tot het tweede kwart van de 19de eeuw. Achterin gelegen aan de Nete die de grens met Itegem vormt, en toegankelijk via een eikendreef.

Tot in de 19de eeuw was deze omgeving zeer moerassig en bijgevolg onbewoond. Door het uitvoeren van dijkwerken en de aanleg van afwateringsgrachten kwam hierin verandering; in 1844 kwam het Schipke voor het eerst voor op het kadaster. Vanaf 1900 herberg, veer en boerderij; in 1949 werd een voetbrug geplaatst met als gevolg dat het veer kort nadien werd afgeschaft.

Oorspronkelijke herberg van vier traveeën en één bouwlaag onder zadeldak (nok loodrecht op de Nete, mechanische pannen). Bepleisterde lijstgevel met eenvoudige rechthoekige muuropeningen. Opkamer in zuidwestelijke hoek. Links aansluitende, tot taverne aangepaste bedrijfsruimte (schuur en stallen) van vier traveeën onder zadeldak. Licht getoogde vensters en rondboogdeurtjes.

  • Kadaster Antwerpen, Mutatieregisters, Herenthout, schetsen 1844/5.
  • DRIJBOOMS F., Herenthout..., rustig verpozend in de Nete vallei, genietend van 'n borrel of pint... in 't Schipke, in Sandelyntje, 1986, III, nummer 2, p. 14-22.

Bron: Kennes H. & Steyaert R. 2001: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Herentals, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N3, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Kennes, Hilde

Datum tekst: 2001

Relaties

maakt deel uit van Herenthout

Herenthout (Herenthout)

maakt deel uit van Vallei van de Wimp en de Grote Nete

Binnenstraat, Herlaar, Itegemse Steenweg, Niemandshoek, Pauwelstraat (Herenthout)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.