Uilenbergkapel

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Alternatieve naam Kapel van Onze-Lieve-Vrouw van zeven smarten
Provincie Antwerpen
Gemeente Herenthout
Deelgemeente Herenthout
Straat Uilenberg
Locatie Uilenberg zonder nummer, Herenthout (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Herenthout (actualisaties: 03-04-2007 - 03-04-2007).
  • Adrescontrole Herenthout (adrescontroles: 07-11-2006 - 07-11-2006).
  • Inventarisatie Herenthout (geografische inventarisatie: 01-01-2001 - 31-12-2001).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Uilenbergkapel

Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019.

is beschermd als monument Uilenbergkapel

Deze bescherming is geldig sinds 03-09-1976.

is beschermd als cultuurhistorisch landschap Uilenbergkapel met omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 03-09-1976.

Beschrijving

"Uilenbergkapel", modo "Kapel van Onze-Lieve-Vrouw van zeven smarten", ingewijd in 1704, gelegen op een lichte verhevenheid te midden van een kruispunt en toegankelijk via een lindedreef; omringende linden. De plaatselijke verering van Onze-Lieve-Vrouw klimt op tot circa 1640; een eerste kapel dateert van circa 1670 en werd in 1704 vervangen door de huidige.

Eenvoudig, bepleisterd en witgeschilderd zaalkerkje op gepikte plint; rechthoekige plattegrond met schip van vier traveeën en driezijdige koor, onder leien zadeldak met zeszijdige dakruiter. Westelijke puntgevel met rondboogdeur in beraapte omlijsting met bekronend kruis, hogerop geschilderd jaartal 1640. Noord- en zuidgevels geritmeerd door steunberen waartussen getoogde vensters met ruitvormige, ijzeren roedeverdeling. Tegen het koor 17de-eeuwse piëta in classicistische nis met geschilderd Mariamonogram onderaan. Bepleisterd en beschilderd interieur met tongewelf en rode tegelvloer; deels gemarmerd houten altaar met kopie door L. Bosmans van het voormalige altaarstuk "De Kruisafname", 16de eeuw, Vlaamse school (gestolen in 1974).

  • GEUKENS S., De kapel van de Uilenberg Onze Lieve Vrouw van 7 smarten, in Sandelyntje, 1983, I, nummer 2, p. 56-61.
  • JANSEN J., Fotorepertorium van het meubilair van de Belgische bedehuizen, Provincie Antwerpen, Kanton Herentals, Brussel-Antwerpen, 1977, p. 31.
  • Uilenbergkapel te Herenthout 300 jaar oud, in Toerisme Provincie Antwerpen, 1970, XVI, nummer 6, p. 88, 91.

Bron: Kennes H. & Steyaert R. 2001: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Herentals, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N3, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Kennes, Hilde

Datum tekst: 2001

Relaties

maakt deel uit van Herenthout

Herenthout (Herenthout)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.