erfgoedobject

Uilenbergkapel

bouwkundig element
ID
47221
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/47221

Juridische gevolgen

 • is aangeduid als beschermd monument Uilenbergkapel
  Deze bescherming is geldig sinds 03-09-1976

 • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Uilenbergkapel
  Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019

 • is aangeduid als beschermd cultuurhistorisch landschap Uilenbergkapel met omgeving
  Deze bescherming is geldig sinds 03-09-1976

Beschrijving

"Uilenbergkapel", modo "Kapel van Onze-Lieve-Vrouw van zeven smarten", ingewijd in 1704, gelegen op een lichte verhevenheid te midden van een kruispunt en toegankelijk via een lindedreef; omringende linden. De plaatselijke verering van Onze-Lieve-Vrouw klimt op tot circa 1640; een eerste kapel dateert van circa 1670 en werd in 1704 vervangen door de huidige.

Eenvoudig, bepleisterd en witgeschilderd zaalkerkje op gepikte plint; rechthoekige plattegrond met schip van vier traveeën en driezijdige koor, onder leien zadeldak met zeszijdige dakruiter. Westelijke puntgevel met rondboogdeur in beraapte omlijsting met bekronend kruis, hogerop geschilderd jaartal 1640. Noord- en zuidgevels geritmeerd door steunberen waartussen getoogde vensters met ruitvormige, ijzeren roedeverdeling. Tegen het koor 17de-eeuwse piëta in classicistische nis met geschilderd Mariamonogram onderaan. Bepleisterd en beschilderd interieur met tongewelf en rode tegelvloer; deels gemarmerd houten altaar met kopie door L. Bosmans van het voormalige altaarstuk "De Kruisafname", 16de eeuw, Vlaamse school (gestolen in 1974).

 • GEUKENS S., De kapel van de Uilenberg Onze Lieve Vrouw van 7 smarten, in Sandelyntje, 1983, I, nummer 2, p. 56-61.
 • JANSEN J., Fotorepertorium van het meubilair van de Belgische bedehuizen, Provincie Antwerpen, Kanton Herentals, Brussel-Antwerpen, 1977, p. 31.
 • Uilenbergkapel te Herenthout 300 jaar oud, in Toerisme Provincie Antwerpen, 1970, XVI, nummer 6, p. 88, 91.

Bron     : Kennes H. & Steyaert R. 2001: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Herentals, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N3, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Kennes, Hilde
Datum  : 2001


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Uilenbergkapel [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/47221 (Geraadpleegd op 11-05-2021)