Kasteel van Noorderwijk

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Herentals
Deelgemeente Noorderwijk
Straat de Ghellincklaan
Locatie de Ghellincklaan 28-34, Herentals (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Herentals (adrescontroles: 27-11-2006 - 27-11-2006).
  • Inventarisatie Herentals (geografische inventarisatie: 01-01-2001 - 31-12-2001).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Kasteel van Noorderwijk

Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019.

omvat de bescherming als monument Kasteel van Noorderwijk: toegangspoort en -brug
gelegen te de Ghellincklaan 28 (Herentals)

Deze bescherming is geldig sinds 13-04-2004.

Beschrijving

Omgracht kasteel en aanhorigheden met omliggend bebost domein met ijskelder, gelegen ten zuidwesten van de dorpskern. Eerste, herhaaldelijk aangepast kasteel vermeld vanaf 1400; nieuw kasteel opgericht in 1647 door Jan Tiras en Margaretha van Busleyden (zie naar verluidt gedenksteen in kelder van kasteel). 17de-eeuws kasteel in 1820 vervangen door neoclassicistisch kasteel, laatste verbouwing in 1957.

Toegangsbrug met dubbele boog van bak- en natuursteen met jaartal "1642" uitgevend op monumentale ingangspoort van 1866 samengesteld uit ijzeren hekken tussen natuurstenen geringde pijlers met spiegels en topvaas of schilddragende leeuw. Rechthoekig kasteel (nummer 28) van vier + zeven traveeën en souterrain + één bouwlaag onder leien schilddak met omlopende houten kroonlijst op klossen. Gecementeerde lijstgevels met rechthoekige muuropeningen. Hoofdgevel met drie traveeën breed, hoger opgaand risaliet onder driehoekig fronton, bordes met balustrade. Centrale rechthoekige deur in hardstenen entablementomlijsting.

Ten zuidwesten van het kasteel gelegen voormalig koetshuis (nummer 30-34) van negen en twee traveeën en anderhalve bouwlaag onder leien schilddak, huidig volume opgetekend op kadaster in 1871. Bepleisterde en beschilderde lijstgevels geritmeerd door lisenen en omlopend kordon, geometrische decoratie met tegels. Afgeronde noordhoeken. Segmentbogige muuropeningen. Wagenhuis van vijf traveeën opgetrokken uit knoestig hout onder zadeldak (golfplaten), op kadaster geregistreerd in 1899.

Buiten de omgrachting gelegen hoveniersgebouw (zie Schravenhage nummers 6-8).

  • Kadaster Antwerpen, Mutatieregisters Noorderwijk, schetsen 1871/10 en 1899/1.

Bron: Kennes H. & Steyaert R. 2001: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Herentals, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N3, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Steyaert, Rita

Datum tekst: 2001

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Noorderwijk

Noorderwijk (Herentals)

is gerelateerd aan Dreef van opgaande linden bij Kasteel van Noorderwijk

de Ghellincklaan zonder nummer (Herentals)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.