Windmolen Hogewegmolen

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Herentals
Deelgemeente Noorderwijk
Straat Hoge Weg
Locatie Hoge Weg 5, Herentals (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Herentals (adrescontroles: 27-11-2006 - 27-11-2006).
  • Inventarisatie Herentals (geografische inventarisatie: 01-01-2001 - 31-12-2001).
  • Project beschermingsdatabank 2013-2016 (beschermingen: 01-01-2013 - 30-06-2016).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Windmolen Hogewegmolen

Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019.

is beschermd als monument Windmolen Hogewegmolen

Deze bescherming is geldig sinds 06-11-1961.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Windmolen Hogewegmolen: omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 12-09-1991.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Houten standaardmolen met gesloten voet als een polygonale baksteenconstructie, het zogenaamde molenkot. Houten molenhuis met leien kapeldak. De molen, niet ingetekend op de kaarten van Ferraris en Vandermaelen doch in de literatuur op basis van inscripties aangehaald met mogelijke bouwdata gaande van de tweede helft van de 18de eeuw tot 1842, werd in 1841 van elders (Antwerpen) naar hier overgebracht. Herstel van de molen in 1967, het plaatsen van nieuwe geklonken roeden in 1983 en restauratie na de stormschade van 1990 naar ontwerp van P. Gevers.

  • HOEBEN R. Hogewegmolen te Noorderwijk (Herentals) heeft een nieuw gevlucht, in Studiekring "Ons Molenheem", nummer 4, december 1983, p. 7.
  • S.N., Samenvatting van de geschiedenis van Hogewegmolen en verdwenen molens te Noorderwijk, Brochure Open Monumentendag 1994.
  • VER ELST A., De Belgische windmolens in beeld, Zaltbommel, 1984, nummer 67.

Bron: Kennes H. & Steyaert R. 2001: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Herentals, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N3, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Steyaert, Rita

Datum tekst: 2001

Aanvullende informatie

De Hogewegmolen wordt omgeven door een open, agrarisch gebied, bestaande uit een afwisseling van akkers en grasland en verder een aantal gegroepeerde hoogstambomen. In het zuidwesten, op de hoek van de Kruisstraat, bevindt zich een klein bosperceeltje.

Daemen, Caroline (16-06-2016 )

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Noorderwijk

Noorderwijk (Herentals)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.