Vakwerkhoeve

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Herentals
Deelgemeente Noorderwijk
Straat Zandkapelweg
Locatie Zandkapelweg 1, Herentals (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Herentals (adrescontroles: 27-11-2006 - 27-11-2006).
  • Inventarisatie Herentals (geografische inventarisatie: 01-01-2001 - 31-12-2001).
  • Project beschermingsdatabank 2013-2016 (beschermingen: 01-01-2013 - 30-06-2016).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Boerenwoning

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is beschermd als monument Vakwerkhoeve

Deze bescherming is geldig sinds 12-12-2002.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Hoeve in vakwerk bestaande uit een woonhuis met stal, onmiddellijk aan de straat gelegen, en een dienstgebouw op het erf.

Historiek

Op het kadaster werd het gebouw ingetekend in 1853 en werd het volume gewijzigd vóór 1871.

Beschrijving

Het alleenstaand breedhuis van één bouwlaag onder zadeldak met de nok evenwijdig aan de straat is bedekt met stro, riet en golfplaten.

Het woonhuis met stal onder hetzelfde dak is opgetrokken in geleemde vakwerkbouw op een gepikte plint, waarvan het houten geraamte, de balkenroosteringen en het dakgebint - op het moment van bescherming (2002)- vrij intact zijn bewaard. Het leemwerk werd toen al plaatselijk hersteld en de straatgevel gedeeltelijk gerenoveerd waarbij gebruik werd gemaakt van een afwerking in cementpleister en het schrijnwerk in de rechthoekige muuropeningen werd vernieuwd. Een lagere aanbouw onder lessenaarsdak bevindt zich tegen de achtergevel.

In het interieur zijn de indeling en de typische elementen zoals haard met bakoven, 'huis' en 'kamer', kelder, opkamer, authentiek binnenschrijnwerk, moer- en kinderbalken en lemen fragmenteringswanden bewaard. Op het moment van bescherming (2002) leek het houtskelet de visu bouwfysisch in goede staat, het leemwerk was plaatselijk gedegradeerd, waardoor het vitswerk zichtbaar was geworden. De dakbedekking in stro en riet was in slechte staat.

Het dienstgebouw (wagenberg) in geleemde vakwerkbouw bevindt zich onder een zadeldak, bedekt met pannen. De top van de kopgevel is bekleed met stro, gevat in een gevlochten latwerk. De stijlen met uitstekende ankerbalkkoppen, vroeger verdoken zijn aan de buitenzijde vrijgekomen. Aan de binnenzijde zijn de wanden niet afgewerkt en is de constructieve opbouw zichtbaar. De binnenruimte wordt gefragmenteerd door wanden, opgebouwd uit stijl- en regelwerk, opgevuld met vitswerk van gevlochten twijgen. Een lagere houten aanbouw onder een lessenaarsdak (golfplaten) staat tegen de kopgevel.

  • Kadaster Antwerpen, Mutatieregisters Noorderwijk, schetsen 1853/4 en 1871/25.
  • Onroerend Erfgoed, Digitaal beschermingsdossier DA002340, Geleemde vakwerkbouw in de kantons Heist-op-den-Berg, Herentals en Westerlo (THIELS N., 2002).

Bron: -

Auteurs: Steyaert, Rita & Thiels, Nancy

Datum tekst: 2014

Alle teksten

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Noorderwijk

Noorderwijk (Herentals)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.