Het Scilt van Londen

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat Wolstraat
Locatie Wolstraat 30, Antwerpen (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Antwerpen (actualisaties: 05-01-2006 - 05-01-2007).
  • Adrescontrole Antwerpen (adrescontroles: 23-07-2007 - 23-07-2007).
  • Inventarisatie Antwerpen (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1992).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Huis Het Scilt van London

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

omvat de bescherming als monument Het Scilt van Londen : ingangsomlijsting en deur
gelegen te Wolstraat 30 (Antwerpen)

Deze bescherming is geldig sinds 02-09-1976.

Beschrijving

Voormalig huis Het Scilt van Londen (1625). Bepleisterde lijstgevel van drie traveeën en drie bouwlagen onder afgewolfd zadeldak (roofing), aangepast naar huidige vorm met behoud van deuromlijsting volgens bouwaanvraag van 1853 in opdracht van P. Van Hove.

Rechthoekige vensters op al dan niet doorlopende lekdrempels met kordon en met geprofileerde omlijsting. Houten kroonlijst op bewerkte consoles afgewisseld met spiegels en onderling verbonden door kordon. Begane grond met keldermonden; sporen van kwarthol geprofileerde vensteromlijstingen.

Zeer merkwaardige deuromlijsting van blauwe hardsteen (bepleisterd en beschilderd) in barokstijl uit het derde kwart van de 17de eeuw: geprofileerde en geblokte rondboog op barokpilasters met voluutkapitelen en leeuwenkop: bovenlicht met smeedijzeren waaier, gecantonneerd door vleugelstukken en deels ingeschreven in gebogen en geprofileerde omlijsting met sleutel en gestrekte uiteinden; bekronende gekorniste mijterboog. Oorspronkelijke houten deur en timpaan met paneelwerk, nagelbeslag en halfverheven beeldhouwwerk, voorstellende engelen en putti op dolfijnen; wordt in verband gebracht met Fr. Duquesnoy (1594-1642) (?).

Uitgestrekte kelders.

  • Stadsarchief Antwerpen, bouwdossier 1853#95.

Bron: Goossens M.& Plomteux G. met medewerking van Linters A., Steyaert R., Illegems P. & De Barsée L. 1976: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Antwerpen, Bouwen door de eeuwen heen 3NA, Brussel - Gent.

Auteurs: Goossens, Miek & Plomteux, Greet

Datum tekst: 1976

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Wolstraat

Wolstraat (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.