erfgoedobject

Parochiekerk Sint-Willibrordus

bouwkundig element
ID
47309
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/47309

Juridische gevolgen

Beschrijving

Vroegere 16de-eeuwse kerk door brand verwoest in 1735 en nadien heropgebouwd, vernieuwd en vergroot in neogotische stijl in 1848-1851 naar ontwerp van E. Gife, herstellingswerken aan daken en toren naar ontwerp van P.J. Taeymans van 1893-1894. De toren met laatgotische onderbouw van 1531 kreeg een nieuwe spits in 1900.

Oostwest-georiënteerde, driebeukige kruisbasiliek met toren van vijf geledingen onder ingesnoerde leien naaldspits aan westzijde. Schip van vier traveeën, transeptarmen van twee en een halve travee, koor en zijkoren van drie traveeën. Baksteenbouw onder een leien bedaking, geritmeerd door versneden steunberen, aflijnende getande baksteenfriezen. Spitsboogvensters met neogotisch maaswerk. Oostgevel met neogotische portalen van bak- en natuursteen. Uitspringende zijportalen met puntgevels tussen flankerende steunberen bekroond met hogels, korfboogdeuren in geprofileeerde omlijsting. Centrale ingang met rechthoekige deur in geprofileerde spitsboogomlijsting tussen pilasters met hogels en kruisbloemen. Westtoren van bak- en zandsteen met hoeksteunberen en polygonale noordelijk gelegen traptoren. Korfboogdeur en gotisch drielichtvenster in een doorlopende geprofileerde zandstenen omlijsting.

Bepleisterd en beschilderd interieur met spitsbogen op bundelpijlers, kruisribgewelven. Koorgewelf op bakstenen, gebundelde halfzuilen met geornamenteerd kapiteel en beschilderde sokkel.

Mobilair

Schilderijen uit de 17de eeuw (Portret van Everardus Mercurianus en Kroning van Maria), 18de eeuw (Onze-Lieve-Vrouw met Kind door C. Kennis en zestien schilderijtjes met vijftien mysteries en God de Vader) en 19de eeuw (De lanssteek naar P.P. Rubens door J.B. Hermans). Gepolychromeerd houten beeld van Heilige Anna met Maria (16de eeuw) afkomstig uit een kapel op de Lichtaartse weg. Gepolychromeerde houten 17de-eeuwse beelden van Heilige Barbara en Heilige Antonius abt, eiken beeld van Onze-Lieve-Vrouw met Kind (eerste helft 17de eeuw) en buste van Heilige Bernardus van verguld hout (einde 17de eeuw). Gepolychromeerde houten 18de-eeuwse beelden van Heilige Lucia van Syracuse, Heilige Willibrordus, Heilige Antonius abt en Heilige Bernardus van Clairvaux. Geschilderde houten buste van Heilige Willibrordus (18de eeuw). Beelden van apostelen door N. Daems afkomstig van het voormalig koorgestoelte (tweede helft 19de eeuw). 18de-eeuwse zij-altaren door A. De Swert en/of J.B. Peeters; neogotisch hoofdaltaar van circa 1855 door Van den Plas. Biechtstoelen van circa 1758. Eiken preekstoel door H. Peeters-Dievoort van 1874. Lambrisering door N. Daems (tweede helft 19de eeuw). Neogotisch doksaal met balustrade en beelden (tweede helft 19de eeuw). Doopvont uit de tweede helft van de 19de eeuw.

  • Provinciaal Archief Antwerpen, Kerken, plannen 14, Kasterlee, dossier 6
  • JANSEN J., Fotorepertorium van het meubilair van de Belgische bedehuizen. Provincie Antwerpen. Kanton Turnhout I, Antwerpen-Brussel, 1976, p. 18-21.
  • JANSSENS R., Eugène Gife 1819-1890, Provinciaal bouwmeester te Antwerpen. Een studie van zijn kerkelijke bouwkunst, in Proefschrift H.I.K.O., Rijksuniversiteit Gent, 1980-1981, p. 380.

Bron     : Kennes H. & Steyaert R. 2001: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Herentals, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N3, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Steyaert, Rita
Datum  :


Relaties


Waarnemingen


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Parochiekerk Sint-Willibrordus [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/47309 (Geraadpleegd op )