Pastorie Sint-Willibrordusparochie

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Kasterlee
Deelgemeente Kasterlee
Straat Pastorijstraat
Locatie Pastorijstraat 8, Kasterlee (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Kasterlee (adrescontroles: 01-02-2007 - 01-02-2007).
  • Inventarisatie Kasterlee (geografische inventarisatie: 01-01-2001 - 31-12-2001).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Pastorie Sint-Willibrordusparochie

Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019.

is beschermd als monument Pastorie Sint-Willibrordusparochie

Deze bescherming is geldig sinds 09-12-1971.

Beknopte karakterisering

Betrokken personen

Beschrijving

Voormalige pastorie, heden bibliotheek en ontmoetingscentrum, opgetrokken tussen 1738 en 1744 na de verwoesting van de vroegere pastorie tijdens de dorpsbrand van 1735. Verbouwingswerken circa 1913 en in jaren 1950 (aanpassing van linker aanbouwsel tot garage), restauratiewerken naar ontwerp van architectenbureau P. Gevers in 1991-1994.

Alleenstaand dubbelhuis van acht traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (nok parallel aan de straat, leien) met aandaken, centrale dakkapel tussen voluten, bekronend driehoekig fronton. Verankerde bakstenen lijstgevels met bepleisterde kwartholle daklijst. Segmentboogvormige muuropeningen in arduinen omlijsting met sluitsteen, beluikte vensters. Beraapte zijtuitgevels.

  • Administratie Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumenten & Landschappen, Afdeling Ruimtelijke Ordening, Huivesting en Monumentenzorg Antwerpen, Monumenten en Landschappen, dossier A/0248.

Bron: Kennes H. & Steyaert R. 2001: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Herentals, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N3, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Steyaert, Rita

Datum tekst: 2001

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Kasterlee

Kasterlee (Kasterlee)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.