erfgoedobject

Villa

bouwkundig element
ID
47348
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/47348

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Villa
    Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019

Beschrijving

Alleenstaande villa in omliggende tuin. Dubbelhuis van vier traveeën en twee bouwlagen onder complexe, overkragende leien bedaking met vorstkam, op kadaster geregistreerd in 1898, volgens de literatuur gebouwd in 1896. Heden witgeschilderde bakstenen lijstgevels met decoratief metselwerk in de boogvelden, sierankers en rechthoekige muuropeningen. Straatgevel met polygonale, gevelhoge erker links. Tuingevel met links houten puntvormige overkapping.

Aangepaste bijgebouwen onder zadeldak (nok loodrecht op de straat, mechanische pannen) opklimmend tot einde 19de eeuw.

  • Kadaster Antwerpen, Mutatieregisters Lichtaart, schetsen 1898/3 en 1900/3.
  • Zo was Lichtaart, Geel, 1982, p. 63.

Bron     : Kennes H. & Steyaert R. 2001: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Herentals, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N3, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Steyaert, Rita
Datum  : 2001

Aanvullende informatie

De villa wordt op historische prentbriefkaarten benoemd als "villa van […]" of "woning van den heer notaris".

  • Gegevens verstrekt door Erfgoed Noorderkempen.
  • Stadsarchief Turnhout s.d.: Lichtaert Villa van den Heer Notaris [online], http://www.erfgoedbanknoorderkempen.be/erfgoed/11870-lichtaert-villa-van-den-heer-notaris (geraadpleegd op 21 november 2017).
  • Stadsarchief Turnhout s.d.: Lichtaert. De woning van de heer notaris [online], http://www.erfgoedbanknoorderkempen.be/erfgoed/11871-lichtaert-de-woning-van-de-heer-notaris (geraadpleegd op 21 november 2017).
Auteurs : Jacobs, Els
Datum: 22-03-2018

Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Villa [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/47348 (Geraadpleegd op 07-05-2021)