erfgoedobject

Pastorie Onze-Lieve-Vrouweparochie en tuin

bouwkundig / landschappelijk element
ID
47352
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/47352

Juridische gevolgen

Beschrijving

Voormalige, eertijds omwalde pastorie, in 1675 opgericht vermoedelijk ter vervanging van een ouder gebouw in hout- of vakwerkbouw. Op de 18de-eeuwse kabinetskaart van de Ferraris ligt de pastorie op een opvallend cirkelvormig perceel met gracht en bomenrij ten noordoosten van de parochiekerk van Lichtaart. De pastoriesite omvat drie losstaande, in U-vorm opgestelde gebouwen die bereikbaar zijn via een brug. Ten noorden van de gebouwen komen de moestuinen voor, langs de moestuinen bevindt zich aan weerszijden een bosperceel. Op de 19de-eeuwse kaarten liggen de gebouwen binnen een meer onregelmatige, nagenoeg driehoekige omgrachting. Deze situatie blijft ongewijzigd tot in de 20ste eeuw.

Beschrijving op basis van inventarisatie uitgevoerd in 2001:

Dubbelhuis van twee + zeven traveeën en één bouwlaag onder zadeldak (nok parallel aan de straat, leien) met klokkentorentje. Volgens plan van 1868 tot herbouw van de bijgebouwen, eertijds eenvoudige lijstgevel met rechthoekige muuropeningen, afgesloten door een doorlopende geprofileerde daklijst en verhoogd met centrale, driehoekig afgesloten dakkapel.

Heden beschilderde lijstgevel met gepikte plint en kwartholle bepleisterde en onderbroken daklijst. Betraliede en beluikte rechthoekige vensters. Aangepaste, hogere en centrale deurtravee met gebogen dakvenster tussen vleugelstukken en rechthoekige deur met bovenlicht in hardstenen, kwarthol geprofileerde omlijsting onder gebogen waterlijst met gestrekte uiteinden. Links achteruitwijkend aanbouwsel van twee traveeën. Omringende beboomde tuin met onder meer een moerbeiboom.

De inwendige indeling was op het moment van bescherming nog oorspronkelijk. Alleen de uiterste kamer links onderging veranderingen. Oorspronkelijk was hier een opkamer boven een kelder. Het niveau van deze kamer werd gelijk gemaakt met de naast liggende. Het gebinte is nog oorspronkelijk. Een centrale brede gang waarbij achteraan rechts een bredere trap aansluit, verdeelt het gebouw in twee gelijke delen. De oorspronkelijke vloeren en schouwen zijn verdwenen.

De pastorie wordt omgeven door een nagenoeg cirkelvormige tuin, bestaande uit een grasveld met groepen opgaande bomen. Ze bevat naast fruitbomen een aantal interessante sierbomen, zoals een moerbeiboom, cipres, beuk en taxus. Op de noordelijke helft van de site zijn de grachten nog deels bewaard. Langs de straatzijde wordt de pastorie afgebakend door een haag. Langs de westzijde van de pastoriesite is een geometrische siertuin aangelegd.

  • Administratie Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumenten & Landschappen, Afdeling Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumentenzorg Antwerpen, Monumenten en Landschappen, dossier A/0248 en A/0817.
  • Administratie Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumenten & Landschappen, Archief Koninklijke Commissie voor Monumenten & Landschappen.
  • Onroerend Erfgoed Antwerpen, Beschermingsdossier DA000326, Pastorie Kasterlee (F. Brenders, 1974).
  • Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden voor Zijn Koninklijke Hoogheid de Hertog Karel Alexander van Lotharingen, Jozef Jean François de Ferraris, Koninklijke Bibliotheek van België, uitgegeven in 1770-1778, schaal 1:11.520 herleid naar 1:25.000.
  • Topografische kaart van België, Philippe Vandermaelen, uitgegeven in 1846-1854, schaal 1:20.000.
  • Topografische kaarten van België, Eerste editie, Krijgsdepot, uitgegeven in 1865-1880, schaal 1:20.000.
  • Kaart van België, Militair Cartografisch Instituut, uitgegeven in 1928-1950, schaal 1:20.000.
  • KENNES H. & STEYAERT R. 2001: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Herentals, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16n3, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Steyaert, Rita; Verdurmen, Inge; Mortier, Sophie
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Pastorie Onze-Lieve-Vrouweparochie en tuin [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/47352 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.