Mariënborg

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat Zand
Locatie Zand 7-9, Antwerpen (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Antwerpen (actualisaties: 05-01-2006 - 05-01-2007).
  • Adrescontrole Antwerpen (adrescontroles: 23-07-2007 - 23-07-2007).
  • Inventarisatie Antwerpen (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1992).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Huis Mariënborg

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

omvat de bescherming als monument Mariënborg: gevel en bedaking
gelegen te Zand 7, Zand 9 (Antwerpen)

Deze bescherming is geldig sinds 24-05-1976.

omvat de bescherming als monument Mariënborg: gevel en bedaking
gelegen te Zand 9 (Antwerpen)

Deze bescherming is geldig sinds 02-09-1976.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Huis Mariënborg, bekroond door barokke dakkapel met gekrulde contour tussen flankerende eenvoudige dakkapelletjes; eertijds ook getrapte linker zijgevel.

Restauratie door Bob Van Reeth met verplichte reconstructie van de top. Verankerd zandstenen parement van vijf traveeën en drie bouwlagen; gekoppelde rechthoekige vensters met lekdrempels, 19de-eeuwse aanpassingen van kruiskozijnen.

Bron: Goossens M.& Plomteux G. met medewerking van Linters A., Steyaert R., Illegems P. & De Barsée L. 1976: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Antwerpen, Bouwen door de eeuwen heen 3NA, Brussel - Gent.

Auteurs: Goossens, Miek & Plomteux, Greet

Datum tekst: 1976

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Zand

Zand (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.