Kempische schuur

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Lille
Deelgemeente Lille
Straat Beek
Locatie Beek zonder nummer, Lille (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Lille (adrescontroles: 02-02-2007 - 02-02-2007).
  • Inventarisatie Lille (geografische inventarisatie: 01-01-2001 - 31-12-2001).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Kempische schuur

Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Sterk aangepaste hoeve met driebeukige Kempische langsschuur van vier traveeën ten zuidwesten; opgetrokken uit baksteen onder schilddak (nok parallel aan de straat, mechanische pannen), uit de tweede helft van de 19de eeuw, mogelijk met oudere kern; rechthoekige poorten onder houten latei, gedichte poort in de zuidwestelijke gevel.

Bron: Kennes H. & Steyaert R. 2001: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Herentals, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N3, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Kennes, Hilde

Datum tekst: 2001

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Lille

Lille (Lille)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.