erfgoedobject

Dorpswoning

bouwkundig element
ID: 47410   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/47410

Beschrijving

Intacte dorpswoning van drie traveeën en één bouwlaag onder zadeldak (nok parallel aan de straat, mechanische pannen), ingetekend op het kadaster in 1928. Verankerde bakstenen lijstgevel met beluikte steekboogvensters op arduinen lekdrempels; bewaard houtwerk. Dito deur. Aflijnende baksteenfries.

  • Kadaster Antwerpen, Mutatieregisters Lille, schetsen 1928/5.

Bron     : Kennes H. & Steyaert R. 2001: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Herentals, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N3, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Kennes, Hilde
Datum  : 2001


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Dorpswoning [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/47410 (Geraadpleegd op 05-08-2020)