Dorpswoning

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Lille
Deelgemeente Lille
Straat Broekzijstraat
Locatie Broekzijstraat 121, Lille (Antwerpen)
Status Verbouwd of Gesloopt

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Lille (adrescontroles: 02-02-2007 - 02-02-2007).
  • Inventarisatie Lille (geografische inventarisatie: 01-01-2001 - 31-12-2001).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Typologiedorpswoningen
Dateringinterbellum

Beschrijving

Intacte dorpswoning van drie traveeën en één bouwlaag onder zadeldak (nok parallel aan de straat, mechanische pannen), ingetekend op het kadaster in 1928. Verankerde bakstenen lijstgevel met beluikte steekboogvensters op arduinen lekdrempels; bewaard houtwerk. Dito deur. Aflijnende baksteenfries.

  • Kadaster Antwerpen, Mutatieregisters Lille, schetsen 1928/5.

Bron: Kennes H. & Steyaert R. 2001: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Herentals, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N3, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Kennes, Hilde

Datum tekst: 2001

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Lille

Lille (Lille)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.