Langgestrekte hoeve

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Lille
Deelgemeente Lille
Straat Klophamer
Locatie Klophamer 13, Lille (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Lille (adrescontroles: 02-02-2007 - 02-02-2007).
  • Inventarisatie Lille (geografische inventarisatie: 01-01-2001 - 31-12-2001).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Langgestrekte hoeve

Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Langgestrekte hoeve van zes traveeën en één bouwlaag onder achteraan laagreikend zadeldak (nok parallel aan de straat, Vlaamse pannen), opklimmend tot de 18de eeuw. Eertijds met lemen schuur ten westen.

Verankerde bakstenen lijstgevel met segmentboogvensters op arduinen onderdorpels, ten dele nog beluikt en rondboogdeurtje in rechthoekige houten omlijsting. Gedichte poort in derde travee, ten zien aan ontlastingsboog en zandstenen imposten. Opkamer in noordoostelijke hoek en deels bewaarde muurvlechtingen in rechter zijgevel met vernieuwde top.

Bron: Kennes H. & Steyaert R. 2001: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Herentals, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N3, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Kennes, Hilde

Datum tekst: 2001

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Lille

Lille (Lille)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.