Villa Hof op de Beek

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Lille
Deelgemeente Lille
Straat Poederleese weg
Locatie Poederleese weg 64, Lille (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Lille (adrescontroles: 02-02-2007 - 02-02-2007).
  • Inventarisatie Lille (geografische inventarisatie: 01-01-2001 - 31-12-2001).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Villa Hof op de Beek

Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Eenvoudige dorpsvilla gelegen in omringende tuin met ijzeren hek aan straatzijde, rond de eeuwwisseling opgetrokken in opdracht van de Antwerpse koffiebrander Philip Ghysels. Het pand werd ingetekend op het kadaster in 1901, maar was vermoedelijk in 1900 al voltooid, omdat genoemde eigenaar in dat jaar aan het gemeentebestuur toelating vroeg zijn eigendom te mogen omgeven met een haag en een poort.

Combinatie van diep- en breedhuis, respectievelijk drie traveeën en twee bouwlagen (puntgevel) en twee traveeën en één bouwlaag (lijstgevel) onder haakse zadeldaken (kunstleien). Tegen linker zijgevel torenvormige traptoren onder tentdak. Decoratieve verwerking van gesinterde baksteen en natuursteen voor muurbanden en rollagen. Licht getoogde muuropeningen.

  • Kadaster Antwerpen, Mutatieregisters Lille, schetsen 1901/5.
  • VAN DEN BRANDEN W., De beeldenstorm van de neogotiek in de Sint-Pieterskerk, Heemkundige Kring "Norbert de Vrijter", Jaarboek 1986, IV, p. 30-56.

Bron: Kennes H. & Steyaert R. 2001: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Herentals, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N3, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Kennes, Hilde

Datum tekst: 2001

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Lille

Lille (Lille)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.