Kempische schuur

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Lille
Deelgemeente Lille
Straat Rolleken
Locatie Rolleken 30, Lille (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Lille (adrescontroles: 02-02-2007 - 02-02-2007).
  • Inventarisatie Lille (geografische inventarisatie: 01-01-2001 - 31-12-2001).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Kempische schuur

Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019.

Beknopte karakterisering

Typologieschuren
Dateringvóór WO I

Beschrijving

Sterk aangepaste hoeve uit het vierde kwart van de 19de eeuw met opkamer in noordwestelijke hoek, ingeplant op omhaagd terrein.

Ten noorden parallelle, driebeukige Kempische langsschuur van vijf traveeën met uitgespaarde zuidoostelijke hoek, uit begin 20ste eeuw, ingetekend op het kadaster in 1907; opgetrokken uit hout op bakstenen stoel onder schilddak (nok loodrecht op de straat, golfplaten); rechthoekige poorten onder houten latei. Bewaard gebint.

  • Kadaster Antwerpen, Mutatieregisters Lille, schetsen 1893/4 en 1907/3.

Bron: Kennes H. & Steyaert R. 2001: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Herentals, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N3, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Kennes, Hilde

Datum tekst: 2001

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Lille

Lille (Lille)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.