Vrijstaand burgerhuis

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Lille
Deelgemeente Gierle
Straat De Nefstraat
Locatie De Nefstraat 1, Lille (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Lille (adrescontroles: 02-02-2007 - 02-02-2007).
  • Inventarisatie Lille (geografische inventarisatie: 01-01-2001 - 31-12-2001).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Vrijstaand burgerhuis

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Dorpskom Gierle

Deze bescherming is geldig sinds 29-12-1978.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Gelegen aan de hoek met Beersebaan. Vrijstaand burgerhuis met voortuin, vermoedelijk begin 19de eeuw gebouwd als dokterswoning voor Joannes Franciscus Van Meerbeeck.

Recent gedecapeerde, bakstenen lijstgevel; dubbelhuisopstand van vijf traveeën en twee bouwlagen onder schilddak (nok parallel aan de straat, leien). Rechthoekige vensters, beluikt op de begane grond, onder arduinen latei; ijzeren hekjes en doorgetrokken lekdrempels op de bovenverdieping. Rechthoekige deur in arduinen entablementomlijsting. Omlopende houten kroonlijst op klossen. Haaks aanbouwsel onder zadeldak, namelijk voormalig koetshuis heden omgevormd tot apotheek; zes traveeën en één bouwlaag, gemarkeerd door rondboogvelden en dito boogfriezen.

  • NEEFS K., Uit de oude doos, (Heemkundige Kring "Norbert de Vrijter", in Driemaandelijks contactblad, 1998, XIV, p. 14.

Bron: Kennes H. & Steyaert R. 2001: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Herentals, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N3, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Kennes, Hilde

Datum tekst: 2001

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van De Nefstraat

De Nefstraat (Lille)

maakt deel uit van Dorpskom Gierle

Beersebaan, De Nefstraat, Oude Baan, Schoolblok, Schoolstraat, Singel, Vennestraat (Lille)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.