Windmolen In Stormen Sterk

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Lille
Deelgemeente Gierle
Straat Molenstraat
Locatie Molenstraat zonder nummer, Lille (Antwerpen)
Status Bewaard

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Windmolen In Stormen Sterk

Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019.

is beschermd als monument Windmolen In Stormen Sterk

Deze bescherming is geldig sinds 06-11-1981.

is beschermd als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Windmolen In Stormen Sterk met omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 06-11-1981.

Beknopte karakterisering

Betrokken personen

Beschrijving

Stenen bovenkruier van het type grondmolen of grondzeiler, waarbij het kruien of opzeilen gebeurt vanop de begane grond, die twee toegangen bevatte binnen het bereik van de wieken; bij het malen kon dus maar één deur, met name deze aan lijzijde gebruikt worden. Opgericht in 1837 ter vervanging van een houten standaardmolen die was omgewaaid in 1836, zie ook jaartal 1837 in arduinen gevelsteen boven de poort. De voorgeschiedenis als banmolen van het Land van Turnhout zou volgens de literatuur opklimmen tot 1499. De laatste restauratie werd aangevat in oktober 1990 onder leiding van architect P. Gevers en molenbouwer R. Caers uit Retie: hierbij werd de kap vernieuwd, het kruiwerk, de grote spuit, de korte schoren, de baard, de vang en het hekwerk.

Graanwindmolen, gelegen op een lichte verhevenheid, met witgekalkte, bakstenen molenromp onder kap met bitumenbekleding. Rondbogige muuropeningen; bewaarde wieken en staart. Voor één der ingangen ligt nog een verbrokkelde molensteen.

  • De Gielse molen "In Stormen Sterk" eindelijk gerestaureerd! in Heemkundige Kring "Norbert de Vrijter". Driemaandelijks contactblad, 1990, VIII, nummer 31, p. 3.
  • De Kok H., Gids voor het oude Turnhout en omgeving. 2/De omliggende gemeenten, Antwerpen-Amsterdam, 1980, p. 98.
  • Industriële revoluties in de provincie Antwerpen, onder leiding van Baetens R., Antwerpen, 1984, p. 63.

Bron: Kennes H. & Steyaert R. 2001: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Herentals, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N3, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Kennes, Hilde

Datum tekst: 2001

Aanvullende informatie

Het perceel ten noordwesten van de windmolen is onbebouwd waardoor het zicht op molen vanuit de Houtakkerstraat wordt gevrijwaard.

May, Laura (09-12-2014 )

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Gierle

Gierle (Lille)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.