Gemeentehuis van Gierle

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Lille
Deelgemeente Gierle
Straat Singel
Locatie Singel 1, Lille (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Lille (adrescontroles: 02-02-2007 - 02-02-2007).
  • Inventarisatie Lille (geografische inventarisatie: 01-01-2001 - 31-12-2001).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Gemeentehuis van Gierle

Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Dorpskom Gierle

Deze bescherming is geldig sinds 29-12-1978.

Beschrijving

Voormalig gemeentehuis, opgetrokken in neo-Vlaamserenaissance-stijl in 1895 naar ontwerp van de provinciale architect P.J. Taeymans, zie gevelplaat portaal; ontwerp van 1894. Ingehuldigd in 1897; datzelfde jaar ook ingetekend op het kadaster. Heden in gebruik als Openbare Bibliotheek.

Breedhuis van vier traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (nok parallel aan de straat, leien) tussen zijtrapgevels (7 treden + topstuk); bakstenen lijstgevel en uitspringende traptoren rechts met spitsboogportaal op de licht verhoogde begane grond; vier geledingen met overhoekse, verjongende steunberen onder leien helm met lantaarn. Gecementeerde speklagen en sierankers zijn overvloedig aanwezig. Voorts kruiskozijnen, op de bovenverdieping gevat in een spitsboogarcade. Mezzanino bestaande uit ronde nissen met borstbeelden van bekende figuren uit Gierle, onder meer Petrus De Nef, Jan Gerard van Hooghten en Petrus Van der Heyden, zie opschriften op de borstweringen. Oorspronkelijk met incorporatie van een toneelzaal; door middel van een viervoudige deur kon het bureau van de secretaris betrokken worden bij de zaal.

Rechts voor het gemeentehuis bewaarde arduinen dorpspomp.

  • Kadaster Antwerpen, Mutatieregisters Gierle, schetsen 1897/9.
  • Provinciaal Archief Antwerpen, Gemeentehuizen, plannen 2, Gierle, dossier 1.
  • Bouwkundig erfgoed in het Kempens landschap, onder leiding van SCHELLEKENS J., Hoogstraten, 1995, p. 78.
  • DE KOK H., Gids voor het oude Turnhout en omgeving. 2/De omliggende gemeenten,Antwerpen-Amsterdam, 1980, p. 91-93.

Bron: Kennes H. & Steyaert R. 2001: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Herentals, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N3, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Kennes, Hilde

Datum tekst: 2001

Relaties

maakt deel uit van Dorpskom Gierle

Beersebaan, De Nefstraat, Oude Baan, Schoolblok, Schoolstraat, Singel, Vennestraat (Lille)

maakt deel uit van Singel

Singel (Lille)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.