erfgoedobject

Gemeentehuis van Gierle

bouwkundig element
ID
47442
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/47442

Juridische gevolgen

 • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Gemeentehuis van Gierle
  Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019

 • is deel van de aanduiding als beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Dorpskom Gierle
  Deze bescherming is geldig sinds 29-12-1978

Beschrijving

Voormalig gemeentehuis, opgetrokken in neo-Vlaamserenaissance-stijl in 1895 naar ontwerp van de provinciale architect P.J. Taeymans, zie gevelplaat portaal; ontwerp van 1894. Ingehuldigd in 1897; datzelfde jaar ook ingetekend op het kadaster. Heden in gebruik als Openbare Bibliotheek.

Breedhuis van vier traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (nok parallel aan de straat, leien) tussen zijtrapgevels (7 treden + topstuk); bakstenen lijstgevel en uitspringende traptoren rechts met spitsboogportaal op de licht verhoogde begane grond; vier geledingen met overhoekse, verjongende steunberen onder leien helm met lantaarn. Gecementeerde speklagen en sierankers zijn overvloedig aanwezig. Voorts kruiskozijnen, op de bovenverdieping gevat in een spitsboogarcade. Mezzanino bestaande uit ronde nissen met borstbeelden van bekende figuren uit Gierle, onder meer Petrus De Nef, Jan Gerard van Hooghten en Petrus Van der Heyden, zie opschriften op de borstweringen. Oorspronkelijk met incorporatie van een toneelzaal; door middel van een viervoudige deur kon het bureau van de secretaris betrokken worden bij de zaal.

Rechts voor het gemeentehuis bewaarde arduinen dorpspomp.

 • Kadaster Antwerpen, Mutatieregisters Gierle, schetsen 1897/9.
 • Provinciaal Archief Antwerpen, Gemeentehuizen, plannen 2, Gierle, dossier 1.
 • Bouwkundig erfgoed in het Kempens landschap, onder leiding van SCHELLEKENS J., Hoogstraten, 1995, p. 78.
 • DE KOK H., Gids voor het oude Turnhout en omgeving. 2/De omliggende gemeenten,Antwerpen-Amsterdam, 1980, p. 91-93.

Bron     : Kennes H. & Steyaert R. 2001: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Herentals, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N3, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Kennes, Hilde
Datum  : 2001


Relaties

 • Is deel van
  Dorpskom Gierle

 • Is deel van
  Singel


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Gemeentehuis van Gierle [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/47442 (Geraadpleegd op 09-05-2021)