Vrijstaand burgerhuis

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Lille
Deelgemeente Gierle
Straat Singel
Locatie Singel 25, Lille (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Lille (adrescontroles: 02-02-2007 - 02-02-2007).
  • Inventarisatie Lille (geografische inventarisatie: 01-01-2001 - 31-12-2001).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Vrijstaand burgerhuis

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Dorpskom Gierle

Deze bescherming is geldig sinds 29-12-1978.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Vrijstaand burgerhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (nok parallel aan de straat, mechanische pannen), uit het eerste kwart van de 20ste eeuw.

Bakstenen lijstgevel met dubbelhuisopstand gemarkeerd door witgeschilderde muurbanden, hoek- en sluitstenen; beluikte rechthoekige benedenvensters onder houten latei en dito deur; getoogde bovenvensters. Klassieke houten kroonlijst op klossen. Rechts aansluitend voormalig bedrijfsgedeelte van twee traveeën en één bouwlaag onder zadeldak (nok parallel aan de straat, Vlaamse pannen).

Bron: Kennes H. & Steyaert R. 2001: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Herentals, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N3, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Kennes, Hilde

Datum tekst: 2001

Relaties

maakt deel uit van Dorpskom Gierle

Beersebaan, De Nefstraat, Oude Baan, Schoolblok, Schoolstraat, Singel, Vennestraat (Lille)

maakt deel uit van Singel

Singel (Lille)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.