Afspanning en dorpsherberg In den Eik

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Lille
Deelgemeente Gierle
Straat Singel
Locatie Singel 35, Lille (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Lille (adrescontroles: 02-02-2007 - 02-02-2007).
  • Inventarisatie Lille (geografische inventarisatie: 01-01-2001 - 31-12-2001).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Afspanning en dorpsherberg In den Eik

Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Dorpskom Gierle

Deze bescherming is geldig sinds 29-12-1978.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Oude afspanning en dorpsherberg "In Den Eik", van 1803, zie arduinen gevelsteen rechts van de deur. De aangehaalde initialen IBB (Jan Baptist Bosch) en AMB verwijzen naar de toenmalige uitbaters.

Breedhuis van zeven traveeën en één bouwlaag onder zadeldak (nok parallel aan de straat, mechanische pannen). Bepleisterde en beschilderde lijstgevel met rechthoekige vensters in vlakke arduinen omlijsting en dito deur. Aangepast interieur.

Bron: Kennes H. & Steyaert R. 2001: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Herentals, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N3, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Kennes, Hilde

Datum tekst: 2001

Relaties

maakt deel uit van Dorpskom Gierle

Beersebaan, De Nefstraat, Oude Baan, Schoolblok, Schoolstraat, Singel, Vennestraat (Lille)

maakt deel uit van Singel

Singel (Lille)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.