erfgoedobject

Parochiekerk Sint-Jan-Baptist

bouwkundig element
ID
47453
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/47453

Juridische gevolgen

Beschrijving

Georiënteerde, pseudo-kruisbasiliek met omringend, ommuurd kerkhof.

Historiek

De huidige neogotische constructie dateert van 1906 (aanbesteding)-1909 en werd uitgevoerd naar ontwerp van J. Taeymans. 15de-eeuwse toren en koor werden geïntegreerd in de nieuwe constructie; ontwerp gedateerd 1906. Het nieuwe kerkhof in de Heggebossen (nabij de Heggekapel), ter vervanging van het omringende kerkhof, werd officieel goedgekeurd in 1969.

Beschrijving

De plattegrond ontvouwt een uitspringende vierkante westtoren, met rouwkapel aan zuidzijde, een driebeukig schip van drie traveeën, een lager transept van één travee met vlakke sluiting en een eveneens lager koor van twee rechte traveeën met driezijdige sluiting tussen rechthoekige zijkoren van één travee, bergruimte (noord) en sacristie (zuid). Het geheel werd opgetrokken uit baksteen onder leien bedaking.

Vrij massieve westtoren in Kempische baksteengotiek; drie geledingen, gemarkeerd door haaks op elkaar gestelde, versneden steunberen onder ingesnoerde naaldspits. Korfboogpoort met archivolt van zandsteen en spitsbogig veld met neogotische nis waarin beeld van de Heilige Johannes. Hogerop eenvoudig spitsboogvenster. Derde geleding met spitsbogige galmgaten. Schip geritmeerd door versneden steunberen, waartussen spitsboogvensters met neogotische tracering en doorgetrokken waterlijst onderaan; aflijnende baksteenfriezen. Voorts gelijkaardig uitzicht. Tegen het koor bevindt zich een Calvarie, gift van baron Gilles de Pelichy, volgens opschrift.

Interieur

Bepleisterd en beschilderd interieur met spitsboogarcade op zuilen voorzien van koolbladkapiteel; middenbeuk met houten tongewelf, halve tongewelven in de zijbeuken; zijkapellen met houten kruisgewelven.

Mobilair

Beeldhouwwerk: Heilige Sebastiaan, tweede helft 17de eeuw, witgeschilderd hout; Heilige Johannes de Doper, terracotta, 18de eeuw.

Meubilair: preekstoel, midden 17de eeuw, eik, heden getransformeerd tot altaar; voorts neogotisch meubilair.

Glasramen in transept gesigneerd H. van de Perre, 1997.

  • Provinciaal Archief Antwerpen, Kerken, plannen 22, Poederlee, dossier 2.
  • JANSEN J., Fotorepertorium van het meubilair van de Belgische bedehuizen, Provincie Antwerpen, Kanton Herentals, Brussel-Antwerpen, 1977, p. 42-43.

Bron     : Kennes H. & Steyaert R. 2001: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Herentals, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N3, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Kennes, Hilde
Datum  : 2001

Aanvullende informatie

In de kerk is een gedenkplaat aangebracht in marmer(imitatie?), met daarop de namen van de gesneuvelde en overleden soldaten van Poederlee.
Auteurs : Van Severen, Elke
Datum: 01-02-2014

Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Parochiekerk Sint-Jan-Baptist [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/47453 (Geraadpleegd op 16-05-2021)