Pastorie Sint-Jan-Baptistparochie

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Lille
Deelgemeente Poederlee
Straat Dorp
Locatie Dorp 2, Lille (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Lille (adrescontroles: 02-02-2007 - 02-02-2007).
  • Inventarisatie Lille (geografische inventarisatie: 01-01-2001 - 31-12-2001).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Pastorie

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beschrijving

Pastorie, in kern opklimmend tot 1768, zie aanvraag tot het bouwen van een nieuwe pastorie, bewaard in het Diocesaan Archief te Antwerpen; deze aanvraag werd goedgekeurd 11 maart 1768. Het jaartal 1818 in de deurwaaier verwijst mogelijk naar toenmalige verbouwings- of herstellingswerken. In 1842 verhoogd met een tweede bouwlaag naar ontwerp van de provinciale architect F. Berckmans, zie bouwnaden vooral zichtbaar in de zijgevels. In de periode 1883-1885 werden herstellingen uitgevoerd naar ontwerp van P.J. Taeymans, voornamelijk aan deuren en vensters.

Vrijstaand breedhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (schuin ingeplant, kunstleien) met dakvenster onder driehoekig fronton in het verlengde van de deurtravee. Verankerde, bakstenen lijstgevel met dubbelhuisopstand; steekboogvensters, op de begane grond voorzien van luiken en geprofileerde arduinen omlijstingen met 18de-eeuwse steenmerken, verwijzend naar de steenkappers G. Mondron en J. Bouloffe. Vernieuwd schrijnwerk. Schouderboogdeur in geprofileerde arduinen omlijsting met sluitsteen en waterlijst. Geprofileerde en bepleisterde daklijst ter aflijning. Identieke achtergevel.

  • Provinciaal Archief Antwerpen, Pastorieën, Poederlee, dossier 1bis-2.
  • VAN BELLE J.L., Dictionnaire des signes lapidaires. Belgique et Nord de la France, s.l., 1984.
  • WOUTERS F., 1123-1998, 875 jaar parochie, Aren lezen IV, s.l., 1998, p 40.

Bron: Kennes H. & Steyaert R. 2001: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Herentals, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N3, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Kennes, Hilde

Datum tekst: 2001

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Dorp

Dorp (Lille)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.