Burgerhuis in neoclassicistische stijl

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat Zirkstraat
Locatie Zirkstraat 37, Antwerpen (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Antwerpen (actualisaties: 05-01-2006 - 05-01-2007).
  • Adrescontrole Antwerpen (adrescontroles: 23-07-2007 - 23-07-2007).
  • Herinventarisatie stad Antwerpen (geografische herinventarisatie: 10-02-2010 - 31-12-2018).
  • Inventarisatie Antwerpen (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1992).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Burgerhuis in neoclassicistische stijl

Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Neoclassicistisch burgerhuis

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beschrijving

Burgerhuis in neoclassicistische stijl op de hoek van Zirkstraat en Stoelstraat, gebouwd naar een ontwerp door Edmond Leclef uit 1874. Opdrachtgevers waren C. Van de Zanden, als handelsagent verbonden aan de firma E. Liebrechts (Raapstraat), en zijn broer A. Van de Zanden. In hun opdracht ontwierp de architect Joseph Antoine Hompus, die hogerop in de Zirkstraat woonde, al in 1873 een gelijkaardig pand voor dit perceel.

Het hotel Van de Zanden behoort tot de vroegste zelfstandige realisaties van Edmond Leclef, die de succesvolle praktijk van zijn in 1878 overleden vader Heliodore Leclef zou voortzetten. Met statige herenhuizen voor de hogere burgerij, drukten vader en zoon Leclef tijdens de jaren 1870 hun stempel op de Leien. Vermoedelijk actief tot zijn overlijden in 1902, evolueerde de architectuur van Edmond Leclef van een door de Lodewijk XVI-stijl geïmpregneerd neoclassicisme, in de jaren 1880 naar een kleurrijk eclecticisme met invloeden van de neo-Vlaamserenaissance-stijl.

Voorname rijwoning met dubbelhuisopstand van zeven traveeën en drie bouwlagen, oorspronkelijk onder een zadeldak, dat in de naoorlogse periode werd vervangen door de huidige pseudo-mansarde. De bepleisterde en beschilderde lijstgevel met schijnvoegen op de begane grond, rust op een plint uit blauwe hardsteen. Horizontaal geleed door de puilijst, legt de compositie de klemtoon op het middenrisaliet. Dit laatste wordt gemarkeerd door de koetspoort met pilasters, waarboven een balkon met smeedijzeren borstwering op voluut- en acanthusconsoles, en een deurvenster in een geriemde omlijsting met sluitsteen. Verder beantwoordt de opstand aan een regelmatig ordonnantieschema, opgebouwd uit registers van rechthoekige vensters, met cordonvormende lekdrempels op begane grond en eerste verdieping. De vensters met individuele lekdrempels van de lagere tweede verdieping doorbreken de gelede architraaf van het klassieke hoofdgestel, en zijn hogerop gevat in geriemde omlijstingen. Een gekorniste houten kroonlijst op klossen en tandlijst vormt de gevelbeëindiging. Smeedijzeren inkomdeur en keldertralies uit het interbellum. Vrijwel blinde, onversierde zijgevel

  • Stadsarchief Antwerpen, bouwdossier 1874#328 en 1873#6.

Bron: -

Auteurs: Braeken, Jo

Datum tekst: 2019

Alle teksten

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Zirkstraat

Zirkstraat (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.