Gasthof De Keizer

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Lille
Deelgemeente Wechelderzande
Straat Den Hert
Locatie Den Hert 5, Lille (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Lille (adrescontroles: 02-02-2007 - 02-02-2007).
  • Inventarisatie Lille (geografische inventarisatie: 01-01-2001 - 31-12-2001).

Juridische gevolgen

is beschermd als monument Gasthof De Keizer

Deze bescherming is geldig sinds 24-06-1993.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Gasthof De Keizer

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Gelegen aan de hoek met Heymansstraat. "Gasthof De Keizer", van oudsher Kempische herberg-afspanning met eerste bouwlaag vermoedelijk opklimmend tot het eerste kwart van de 17de eeuw; de eerste vermelding dateert van 1620; naderhand ook brouwerij; tweede bouwlaag voor logementskamers, badkamer en atelier, uit de tweede helft van de 19de eeuw (vóór 1885). Het gasthof werd in 1870-1880 belangrijk als ontmoetingsplaats van een groep schilders en schrijvers die in hun werken veel belangstelling toonden voor het Kempische landschap, en als zodanig behoorden tot de "Kalmthoutse school", in casu "Wechelse school", waar onder Adriaan Heymans, Emile Claus, Jaak Rosseels, Florent Crabeels, Frans Courtens, Théodore Baron en Isidoor Meyers. Ook Henry Van de Velde, befaamd architect, maar tegelijkertijd een gewaardeerd schilder heeft hier vier jaar (1886-1890) gewoond. De toenmalige hoeve met herberg werd bijgevolg aangepast als logementshuis en voorzien van een schildersatelier; hiervoor werd een tweede bouwlaag toegevoegd met een groot venster in de noordgevel (lichtinval). Restauratie en uitbreiding aan de achterzijde in 1992-1993 naar ontwerp van architect J. De Walsche.

Verankerde, bepleisterde voorgevel met dubbelhuisopstand en verkleinende ordonnantie, vijf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (mechanische pannen). Eenvoudige, rechthoekige en beluikte vensters met hekjes op de bovenverdieping; op de begane grond aangebouwd overdekt terras uit de jaren 1960. Rechthoekige deur in vlakke arduinen omlijsting. Rondbogig atelierraam in noordgevel.

Interieur: vrij authentieke gelagzaal met bewaarde haard.

  • Administratie Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumenten & Landschappen, Afdeling Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumentenzorg Antwerpen, Monumenten en Landschappen, Beschermingsdossier A/1186.
  • DILLEN R., Logementshuis "De Keizer", Heemkundige Kring "Norbert de Vrijter", Jaarboek 1989, VII, p. 77-90.

Bron: Kennes H. & Steyaert R. 2001: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Herentals, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N3, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Kennes, Hilde

Datum tekst: 2001

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Wechelderzande

Lille (Lille)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.