Traditioneel diephuis

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat Zirkstraat
Locatie Zirkstraat 41, Antwerpen (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Antwerpen (actualisaties: 05-01-2006 - 05-01-2007).
  • Adrescontrole Antwerpen (adrescontroles: 23-07-2007 - 23-07-2007).
  • Herinventarisatie stad Antwerpen (geografische herinventarisatie: 10-02-2010 - 31-12-2018).
  • Inventarisatie Antwerpen (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1992).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Traditioneel diephuis

Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019.

omvat de bescherming als monument Traditioneel diephuis met trapgevel: bovengevel en daken
gelegen te Zirkstraat 41 (Antwerpen)

Deze bescherming is geldig sinds 02-09-1976.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Traditioneel diephuis van drie traveeën en drie bouwlagen onder een zadeldak (nok loodrecht op de straat, pannen), uit de tweede helft van de 16de eeuw. De heer J.A. Devries liet in 1858 de vensters van de tweede verdieping verlagen en van lekdrempels voorzien. Begane grond en eerste verdieping waren al eerder aangepast. Het pand maakt met Stoelstraat 13 deel uit van een renovatie- en nieuwbouwproject op de hoek van Zirkstraat en Stoelstraat, in opdracht van de nv B&R, naar een ontwerp door de architect José Kennes uit 1982, vergund in 1983. Een aanvraag tot regularisatie in 1985, na voltooiing van de ruwbouw, werd in 1986 geweigerd op grond van ernstige bouwovertredingen, die aanleiding gaven tot een langdurige rechtsgang en beroepsprocedure.

De trapgevel van zeven treden gemarkeerd door de aanzet van overhoekse fialen en topstukken, is opgetrokken uit zandsteen, verankerd door smeedijzeren muurankers. Bij latere verbouwingen werd het parement vernieuwd en aangevuld met baksteenmetselwerk; de geveltop is grotendeels bepleisters. De bovenbouw is opgebouwd uit registers van gekoppelde, vroegere kruiskozijnen, waarvan de kwarthol geprofileerde posten en negblokken, de tweedelige lateien en wigvormige ontlasting bewaard zijn. Deze werden in de 19de eeuw verlaagd, en van hardstenen lekdrempels en gietijzeren parapetten voorzien. De tweeledige, door waterlijsten gemarkeerde geveltop, wordt in het eerste register geopend door een rechthoekig drielicht met druiplijsten, kwartholle posten en negblokken. Daarvan onderscheidt het lagere middenluik zich door een latei op korbelen. Gedicht zijn de zijlichten en het rechthoekig luik met druiplijst en kwartholle negblokken dat de topgeleding doorbreekt. Achtergevel: puntgevel in bak- en zandsteenbouw waarin vensters met kwartholle negblokken

  • Stadsarchief Antwerpen, bouwdossier 1858#598, 18#62617, 18#65631 en 18#80413.

Bron: -

Auteurs: Braeken, Jo

Datum tekst: 2019

Alle teksten

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Zirkstraat

Zirkstraat (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.