Sint-Willibrorduskapel

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Olen
Deelgemeente Olen
Straat Meren
Locatie Meren zonder nummer, Olen (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Olen (adrescontroles: 15-01-2007 - 15-01-2007).
  • Inventarisatie Olen (geografische inventarisatie: 01-01-2001 - 31-12-2001).
  • Project beschermingsdatabank 2013-2016 (beschermingen: 01-01-2013 - 30-06-2016).
Links

Juridische gevolgen

is beschermd als monument Kapel Sint-Willibrordus

Deze bescherming is geldig sinds 27-10-1982.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Sint-Willibrorduskapel

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Kapel Sint-Willibrordus met omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 27-10-1982.

Beschrijving

Achterin, te midden van akkers, gelegen kapel omgeven door lindebomen. De oudst bekende vermelding van de kapel zou teruggaan tot 1414, maar mogelijk was er reeds vroeger een bedehuisje. Huidige kapel vermoedelijk opklimmend tot de 16de eeuw, hersteld na oorlogsschade van 1703, omgeven door lindebomen sinds 1753 en verbouwd/hersteld in de jaren 1760 (zie jaartal 1761 in gewelf en 1763 op een balk). Gerestaureerd in 1990-1991 door Architectuur Atelier BVBA (architect E. Van Loven).

Georiënteerde bakstenen kapel van twee traveeën met driezijdige sluiting onder zadeldak (nok evenwijdig aan straat, leien) met klokkentorentje, overhoekse bepleisterde baksteenfries, verspreide muurankers.

Ritmerende versneden steunberen en steekboogvensters in bepleisterde omlijsting; gedrukt spitsbogig tweelicht in koor. Nagenoeg blinde westgevel met oculus en rondboogluikje, onderaan kleine vierkante muuropening in een omlijsting met bekronend kruis. Noordgevel met korfboogdeur in bepleisterde bandomlijsting, links sporen van een gedichte muuropening, vóór de deur halfcirkelvormige drempel met Christusmonogram.

Bepleisterd en beschilderd interieur met tongewelf en zichtbare trekbalk, rode tegelvloer. Barok altaar met Christusmonogram en jaartal 1761.

  • S.N., Diverse artikels in Lindeblad, 27, 1991, nummer 33.
  • VAN REUSEL H., De Olense kapellen, in Lindeblad, 24, 1986, 8-9.

Bron: Kennes H. & Steyaert R. 2001: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Herentals, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N3, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Steyaert, Rita

Datum tekst: 2001

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Meren

Meren (Olen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.