Pastorie Sint-Pietersparochie

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Vorselaar
Deelgemeente Vorselaar
Straat Cardijnlaan
Locatie Cardijnlaan 4, Vorselaar (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Vorselaar (adrescontroles: 27-11-2006 - 27-11-2006).
  • Inventarisatie Vorselaar (geografische inventarisatie: 01-01-2002 - 31-12-2002).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Pastorie Sint-Pietersparochie

Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019.

is beschermd als monument Pastorie Sint-Pietersparochie

Deze bescherming is geldig sinds 21-06-1984.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Kasteel de Borrekens met omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 21-06-1984.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Pastorie van 1785, zie deurlatei, met omringende, deels ommuurde tuin. Algemene herstellingswerken in 1864 en in 1901; de laatst vermelde werken werden uitgevoerd door metser-aannemer S. Rom. In 1994 nogmaals algemene restauratiewerken naar ontwerp van architectenbureau P. Gevers.

Toegangspoort met ijzeren hek tussen geblokte arduinen pijlers met bolvormige bekroning. Classicistische constructie op rechthoekige plattegrond: dubbelhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder schilddak met topstukken en centraal geplaatst klokkentorentje (nok loodrecht op de Cardijnlaan, leien); dakkapellen tussen cantonnerende voluten. Bakstenen lijstgevel met rechthoekige vensters op arduinen lekdrempels, beluikt op de begane grond. Rechthoekige deur in arduinen entablementomlijsting. Omlopende, bepleisterde en geprofileerde daklijst.

Interieur: vrij authentieke, klassieke plattegrond met centrale gang; oorspronkelijk was er links vooraan de eetkamer en de pastoorskamer, achteraan een keuken en een "cabinet"; rechts was er vooraan een zaal, achteraan een kamer. Heden zijn de twee voorste ruimten links samengevoegd tot bureau van de pastoor; in de voormalige keuken, heden de eetkamer, bleef een monumentale haard bewaard.

  • VERMEULEN R., De geschiedenis van de Vorselaarse Pastorie, (Heemkundige Kring Joris Matheussen Vorselaar. Driemaandelijks tijdschrift, 1996, XIII, nummer 3, p. 2-18).

Bron: Kennes H. & Steyaert R. 2001: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Herentals, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N3, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Kennes, Hilde

Datum tekst: 2001

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Cardijnlaan

Cardijnlaan (Vorselaar)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.