De Gulden Hand

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Alternatieve naam Zoutbeurs
Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat Zirkstraat
Locatie Zirkstraat 34, Antwerpen (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Antwerpen (actualisaties: 05-01-2006 - 05-01-2007).
  • Adrescontrole Antwerpen (adrescontroles: 23-07-2007 - 23-07-2007).
  • Inventarisatie Antwerpen (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1992).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed De Gulden Hand

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

omvat de bescherming als monument De Gulden Hand: poort en galerij
gelegen te Zirkstraat 34 (Antwerpen)

Deze bescherming is geldig sinds 02-09-1976.

Beschrijving

Overblijfselen van "de gulden Hand" (1563); werd vermoedelijk als zoutbeurs gebruikt. Breedhuis van zes traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen). Bepleisterde en verankerde lijstgevel; proefdecapering toont bak- en zandsteenbouw op vooruitspringende plint (rechts van de poort), ten minste opklimmend tot de 17de eeuw, doch aangepast in de loop van de 19de eeuw.

Rechthoekige vensters met lekdrempels, mogelijk alle 19de-eeuwse verbouwingen van kruiskozijnen en zandstenen omlijsting. Bepleisterde en beschilderde poortomlijsting van blauwe hardsteen in vroeg-barokstijl, in de eerste helft van de 17de eeuw te dateren: geblokte rondboog op eveneens geblokte rechtstanden; sluitsteen, imposten en neuten. Oorspronkelijke (?) houten poort met paneelwerk en nagelbeslag. Binnenplaats omgeven door gebouwen met structuur uit de tweede helft van de 16de eeuw tot de 17de eeuw, doch aangepast en verbouwd in de 19de en de 20ste eeuw. Aan gang zijnde decapering toont zandstenen vensteromlijstingen met kwartholprofiel. Zuidzijde met merkwaardige barokarcade van circa 1650 van beschilderde blauwe hardsteen: geprofileerde rondbogen met sluitsteen op Toscaanse pilasters, met lichte entasis; kruisgewelven.

Geeft heden verbinding met Hofstraat nummer 9. Uitgebreide kelders (bakstenen tongewelven), met gedeelten uit de 17de eeuw of ouder, onder meer waterput. Merkwaardige dakgebinten, eveneens opklimmend tot de tweede helft van de 16de eeuw.

Bron: Goossens M.& Plomteux G. met medewerking van Linters A., Steyaert R., Illegems P. & De Barsée L. 1976: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Antwerpen, Bouwen door de eeuwen heen 3NA, Brussel - Gent.

Auteurs: Goossens, Miek & Plomteux, Greet

Datum tekst: 1976

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Zirkstraat

Zirkstraat (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.