erfgoedobject

Schranshoeve

bouwkundig element
ID
47566
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/47566

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Schranshoeve
    Deze vaststelling is geldig sinds

  • is aangeduid als beschermd monument Schranshoeve
    Deze bescherming is geldig sinds

Beschrijving

Vrij uitgestrekte, omgrachte site toegankelijk via een korte dreef. In de 19de eeuw aangepaste hoeve met losstaande bestanddelen waarvan de oudste delen mogelijk opklimmen tot de 17de eeuw.

In 1652 werd de schrans omschreven als "huysinghe, hove, boomgarde, ende land in de Nieuwstraat alhier gelegen soo tselve rontsomme begraven ofte beschanst is". De site zelf is waarschijnlijk ouder. Vermoedelijk werd circa 1660 een nieuwe hoeve opgetrokken binnen dezelfde omgrachting, tijdelijk met behoud van de oude hoeve: in 1667 is er immers sprake van "twee huysinghe". In dit hoevecomplex bracht kardinaal Van Roey, aartsbisschop van Mechelen (1926-1961) zijn jeugd door, zie gedenkplaat van 1974 nabij het begin van de lindedreef.

Woonstalhuis ten zuidoosten: verankerde bakstenen constructie op rechthoekige plattegrond, acht traveeën en één bouwlaag onder aan beide zijden afgewolfd zadeldak (nok parallel aan de straat, Vlaamse pannen). Rechthoekige muuropeningen onder houten latei; arduinen lekdrempels. Bepleisterde en geprofileerde daklijst. De opkamer bevindt zich in de noordoostelijke hoek boven een kelder met bepleisterd tongewelf, tegelvloer en twee verschillende keldervensters. Noordgevel met aangebouwde varkensstal onder lessenaarsdak (Vlaamse pannen). Stal met gewijzigde muuropeningen, onder meer vrij recente vensters en een gedichte poort; de westgevel werd grotendeels gewijzigd, de top vernieuwd.

Interieur met centrale, dubbele haard, in de belangrijkste plaats met lampnis en een geprofileerde haardbalk. Verder is er nog een moosbank met ingewerkte arduinen gootsteen en een 19de-eeuwse schouw.

Ten westen tweebeukige langsschuur van vier traveeën, recent metselwerk (machinale baksteen) onder half afgewolfd zadeldak (nok loodrecht op de straat, Vlaamse pannen); bewaard 19de-eeuws gebint. Later aangebouwde stal.

Ten noordoosten bakhuis met aangebouwde lagere oven voorzien van opvallend lange muurankers, beide onder zadeldak (nok parallel aan de woonhuis, Vlaamse pannen). Dit gebouwtje werd op het kadaster ingetekend in 1888.

  • Kadasterarchief Antwerpen, Mutatieschetsen Vorselaar, 1888/19.
  • VAN DEN BOSSCHE A., Geschiedenis van de Schrans, (Heemkundige Kring Joris Matheussen Vorselaar. Driemaandelijks tijdschrift, 1996, XIII, nummer 1, p. 2-4).

Bron: KENNES H. & STEYAERT R. 2001: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Herentals, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16n3, Brussel - Turnhout.
Auteurs: Kennes, Hilde
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Schranshoeve [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/47566 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.