Villa

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Vorselaar
Deelgemeente Vorselaar
Straat Riemenstraat
Locatie Riemenstraat 20, Vorselaar (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Vorselaar (adrescontroles: 27-11-2006 - 27-11-2006).
  • Inventarisatie Vorselaar (geografische inventarisatie: 01-01-2002 - 31-12-2002).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Villa

Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Villa

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beschrijving

Vrijstaande villa, uit het eerste kwart van de 20ste eeuw, met omringende tuin, aan straatzijde afgesloten door ijzeren hek. Eertijds stonden hier twee identieke huizen, opgetrokken door de gebroeders August en Louis Van Ginneken, de oprichters van de eerste Vorselaarse diamantslijperij in 1906.

Lijstgevel van gele baksteen; drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (nok parallel aan de straat, kunstleien); gemarkeerd door dakvenster, ritmerende pilasters en decoratieve verwerking van geglazuurde baksteen (groen, zwart en wit) voor muurbanden en rollagen. Licht getoogde muuropeningen met bewaard houtwerk, rondbogig dakvenster.

Tuin met achteraan sterk vervallen bedrijfsgebouwen van een voormalige diamantslijperij uit het eerste kwart van de 20ste eeuw.

Bron: Kennes H. & Steyaert R. 2001: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Herentals, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N3, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Kennes, Hilde

Datum tekst: 2001

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Riemenstraat

Riemenstraat (Vorselaar)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.